Britse beleidsrente naar nieuwe mijlpaal van 1%

De markten: kort op de bal

Maar BoE lost duidelijk waarschuwingsschot

vlagecUK

De Britse centrale bank verhoogde vanmiddag de beleidsrente met 25 basispunten tot 1%. Het is een nieuwe mijlpaal die de centrale bank in augustus vorig jaar koppelde aan de actieve verkoop van overheidsobligaties van de balans. Ze gaf haar personeel instructies om daaromtrent het nodige onderzoek te voeren. Een update volgt in augustus. Drie leden van het negenkoppige comité pleitten vandaag voor een stap van 50 basispunten. Zij waren bezorgd over de sterker dan verwachte loongroei en het risico voor een opwaartse loonprijsspiraal. Het is alweer een scherpe U-bocht vergeleken met de beleidsvergadering in maart. Toen trokken de vier haviken die in februari voor een verhoging met 50 bpn stemden hun staart opnieuw in. En er is nog meer onenigheid. In het begeleidend communiqué stelt de Bank of England nog een verdere, zij het matige verstrakking van het monetair beleid in het verschiet. Twee leden konden zich daar niet in vinden en pleitten er dan weer voor om die forward guidance achterwege te laten.
De spreidstand is de perfecte illustratie van het dilemma waar de Bank of England voor staat. Het Verenigd Koninkrijk is toonbeeld van de koopkrachtscrisis: extreem hoge inflatie (tot 10% verwacht in 2022kw4) die het beschikbaar inkomen en de bedrijfsmarges fors uitholt. Voor dit jaar stelt de centrale bank bijvoorbeeld een negatieve reële loongroei (na belastingen) voorop van -1,75%. Dat weegt op een economie. De centrale bank staat dan voor de keuze: inflatie bestrijden of groei ondersteunen. Voorlopig weegt het eerste nog door. Maar de Bank of England lost een duidelijk waarschuwingsschot: de groei zal de komende kwartalen aanzienlijk afkoelen. Voor 2022 rekent ze nog op 3,75% maar in 2023 voorspelt ze een contractie van -0,25%. Overtollige capaciteit kan tegen het einde van de horizon (2025kw2) oplopen tot 2,25%. De werkloosheidsgraad kan over diezelfde periode stijgen tot 5,5%.
Hoever kan de rente in zo’n context nog stijgen? De Bank of England geeft nooit een “formeel” rentepad mee. Ze zegt wel waar ze de inflatie verwacht indien ze het pad volgt dat de Britse geldmarkt uitstippelt. Die markten voorspellen een piek in de beleidsrente rond 2,25% tegen midden 2023 om tegen het einde van de horizon richting 2% terug te vallen. In dat geval, zegt de BoE, zal inflatie binnen twee jaar (2024kw2) iets boven de 2%-doelstelling uitvallen en afkoelen tot 1,3% tegen midden 2025. Het is een gemengd verhaal voor de markten: ze zien hun verwachtingen voor dit jaar bevestigd maar ze verwachten best niet veel meer dan dat. In combinatie met de groeiwaarschuwing, zorgt het voor een stevige herpositionering in de Britse geldmarkten die doorsijpelt naar andere regionen, de eurozone in het bijzonder. Korte Britse rentes verliezen meer dan 23 bpn. Ook het pond krijgt een tik. EUR/GBP spurt voorbij 0,85; kabel (GBP/USD) duikt hard beneden 1,25 (1,238).

Britse tweejaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Rust van korte duur

Rust van korte duur

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%