Norges Bank houdt zich (tot nader bericht) aan pad der geleidelijkheid

De markten: kort op de bal

Kroon op zoek naar richting

De meeste centrale banken schakelden recent een tandje bij in hun strijd tegen de onverwacht hoge en aanhoudende inflatie. Snellere en forsere renteverhogen werden de nieuwe monetaire mode.
De Norges Bank was een van de eerste om de normalisatiecyclus te starten (vorig jaar september) en is sindsdien een toonbeeld van geleidelijkheid en stabiliteit. Ondertussen werd de rente in maart voor de derde keer opgetrokken tot 0.75%. De bank verhoogde toen wel het verwachte eindpunt voor de rentecyclus tot 2.5% eind volgend jaar. Tegelijk behield ze tot nader bericht de sequentie van driemaandelijkse verhogingen met een volgende stap in juni. De Norges Bank hield zich aan die belofte wat resulteerde in een onveranderde rente op de beleidsvergadering vandaag.

De bank neemt wel akte van de versnelde actie door een aantal van haar collega’s. De Norges Bank sluit niet uit dat ook zij op een bepaald ogenblik mogelijk sneller moet gaan dan in het beleidsrapport van maart voorzien. In dit verband maakt ze zich zorgen over een mogelijke inflatieversnelling en hogere Noorse lonen. Anderzijds was het nu niet het moment om daar op vooruit te lopen. Zowel de algemene inflatie (0.6% M/M en 4.5% J/J) en de kerninflatie (0.3% M/M en 2.1% J/J) waren in maart lager dan verwacht.

De reactie van de kroon op beslissing was logischerwijs zeer beperkt. De kroon verliest lichtjes terrein. De Noorse munt verstevigde van EUR/NOK 10.20 eind februari tot de zone 9.45 eind maart/begin april. Die beweging was echter uitsluitend ingegeven door de forse stijging van de olieprijs omwille van het conflict in Ukraine, eerder dan omwille van de verwachtingen over het beleid van de Norges Bank. De capriolen in de olieprijs als gevolg van het conflict in Oekraïne zijn per definitie moeilijk in te schatten. In een scenario waar de olieprijs niet verder stijgt, maar de algemene economische vooruitzichten verslechteren en/of het marktsentiment minder positief worden, is er waarschijnlijk al veel goed nieuws voor de kroon verdisconteerd. Zelfs als de Norges Bank haar rentepad later in de cyclus (relatief beperkt) optrekt, wordt de kroon geen hoogrentende munt. De zone EUR/NOK 9.45/46 (top kroon eind maart begin/april) blijft een stevige weerstand voor de kroon. Een stijging van EUR/NOK boven 10.00 zou het technisch beeld voor de Noorse munt verzwakken. 

Figuur - EUR/NOK: Kroon in consolidatiefase. Al veel goed nieuws verdisconteerd?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur