Fed houdt straks historische beleidsvergadering

De markten: kort op de bal

Er ligt een stevige bodem onder dollar en Amerikaanse rentes

Flag EU

De Fed besluit vanavond haar monetaire tweedaagse. De beleidsvergadering van mei is zonder meer een historische. De Amerikaanse centrale bank verhoogt namelijk zo goed als zeker de rente met 50 basispunten, het dubbele van de gebruikelijke 25. Zo’n stevige renteverhoging is al geleden van 2000. Maar het wordt nog opmerkelijker: de stap van 50 zal de eerste van meerdere (vier?) zijn. En dát dateert dan weer van de opwaartse rentecyclus van 1994-1995. De bedoeling van zo’n agressief traject is om de beleidsrente zo snel mogelijk richting het neutrale niveau, geschat op 2,4%, te brengen. Die theoretische rente zou gepast zijn als de economie zich op een perfect evenwicht bevindt: lage werkloosheid, (trend)groei en stabiele inflatie aan de 2%-doelstelling. Maar met de arbeidsmarkt roodgloeiend en inflatie ver boven 2% (6,6% in maart volgens Fed-maatstaven) is het aanwezen zelfs iets boven dat neutraal niveau uit te stijgen. In maart zette de Fed nog een piek voor de beleidsrente van 2,8% in 2023 voorop maar die voorspelling was al achterhaald nog voor de inkt droog was. Amerikaanse geldmarkten schatten de top tussen 3,25-3,50% midden volgend jaar.

De huidige verstrakkingscyclus zal binnenkort gepaard gaan met een snelle afbouw van de tot $9000 miljard opgeblazen balans. Daarmee slorpt de centrale bank (overtollige) liquiditeit uit de markt en verstrakt ze de financiële condities op een tweede niveau. Uit de notulen van de maart-vergadering leidden we al af dat het tempo op kruissnelheid kan oplopen tot $95 miljard per maand, zowat het dubbele van wat de Fed in 2018-2019 deed. Dit wordt later vandaag geofficialiseerd.

Zowel de dollar als de Amerikaanse rentes verdisconteren al behoorlijk wat rentesteun in de aanloop naar vanavond. Voor elk van de beleidsvergaderingen vanaf vandaag tot september, vier in totaal, rekent de markt op een verhoging met 50 bpn. Voor de laatste twee van het jaar verwacht ze stappen van 25 bpn. Maar hoe kwetsbaar maakt dit de dollar tegen pakweg de euro? Weinig, denken we. Er zijn namelijk weinig redenen voor voorzitter Powell om nu al die marktverwachtingen te temperen. Bovendien rijpen de geesten binnen de ECB te traag in de richting van hogere rentes, ook al scheert Europese inflatie recordtoppen. Het maait de eenheidsmunt onderuit. Een comeback van EUR/USD, weg van de gevaarlijke 1,05-steunzone, is in deze context geen evidentie. De Amerikaanse rentes bevinden zich kortbij meerjarige en cyclische toppen. Maar ook daar verwachten we evenmin een significante en blijvende correctie lager in de Amerikaanse rentes.

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur