Europese burgers en bedrijven worden pessimistischer met de maand

De markten: kort op de bal

Hoge inflatie en (oorlogs)onzekerheid zijn de grote schuldigen

Flag EU

Het vertrouwen bij Europese consumenten en bedrijven kwijnt steeds dieper weg. De algemene indicator, die het sentiment van beide combineert, werd neerwaarts bijgesteld voor de maand maart van 108,5 naar 106,7. In april zette de daling zich voor een derde maand op rij voort tot 105 (108 verwacht). Het is het laagste niveau in een jaar. Langs de bedrijvenkant zette elke sector een stap terug, al noteren ze voorlopig nog altijd op relatief hoge niveaus. Het vertrouwen zakte per saldo het meest in de kleinhandel, gevolgd door de bouwsector en de verwerkende nijverheid. De dienstensector stabiliseerde min of meer op het niveau van vorige maand. Dat is mogelijk nog een (van de laatste) uitlopers van de uitdovende coronarestricties. De vraag is hoe lang dit effect nog speelt, nu de consument het steeds meer het laat afweten. De finale lezing van die deelindicator tuimelde tot het niveau van na de uitbraak van het Covidvirus in april 2020 (-22 i.p.v. de oorspronkelijke -16,9). De Europese Commissie verduidelijkt wel dat statistische elementen een rol spelen (andere berekeningswijze). Toch is de neerwaartse trend al langer aan de gang. Eerst was, en is, er de aanhoudend hoge Europese inflatie (7,5% in april) die de het beschikbaar inkomen en de bestedingen als gevolg zienderogen uitholt. Daar komt de algemene onzekerheid rond het conflict in Oekraïne bovenop.

De Europese markten (ex. VK) reageren stoïcijns. Het is vooral klassieke risk-off: beurzen verliezen 1,5% in wat voornamelijk een inhaalbeweging is op de scherpe verkoopgolf die over Amerikaanse markten eind vorige week rolde. De euro noteert eens te meer in het (licht)rood. EUR/USD blijft ronddobberen in de buurt van de 1,05-steunzone. Duitse rentes geven tot 3 basispunten prijs aan het korte eind van de curve.

EuroStoxx50

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Rust van korte duur

Rust van korte duur

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%