Riksbank gaat overstag en verhoogt rente met 25 basispunten

De markten: kort op de bal

Kroon herstelt verder

Voortschrijdend inzicht. Het werkt ook bij de Zweedse Riksbank. In februari was er bij manier van spreken nog geen vuiltje aan de lucht. Ook toen stelde de Riksbank al vast dat de Zweedse inflatie opliep, maar die stijging werd grotendeels toegeschreven aan prijsstijgingen voor energie en elektriciteit. Bovendien kreeg de inflatie toen nog steeds het label tijdelijk. De Riksbank ging er dan ook vanuit dat de rente slechts in de tweede helft van 2024 zou worden verhoogd.

Twee maanden verder zijn de inzichten ook in Zweden veranderd. De CPIF inflatie die de Zweedse Riksbank in het oog houdt voor haar beleid, liep in maart op met 1.8% m/m tot 6.1% j/j, ver boven de 2.0% doestelling. Ook de onderliggende inflatie die geen rekening houdt met energie steeg 4.1% j/j. Het was de doodsteek voor de verhaallijn over extern gedreven inflatie die snel zou terugkeren naar de 2.0% doelstelling. Verschillende gouverneurs bereidden de markt voor op een bocht. Vraag was of die in april al zou komen of de RB eerst nog een voorbereidende tussenstap zou maken met een effectieve verhoging in juni.

In tegenstelling tot de eerder softe aanpak in het verleden haakte de RB de knoop vandaag al door. De rente werd optrokken van 0.0% tot 0.25%. Er kunnen nog 2 of 3 bijkomende verhogingen volgen dit jaar. De Riksbank verwacht dat de rente iets beneden 2.0% zal afklokken aan het einde van de driejarige beleidshorizon (Q2 2025). Bovendien zal de Riksbank ook het tempo van de herinvesteringen van obligaties uit het QE programma die op vervaldag komen in de tweede jaarhelft halveren tot SEK 37 mld. Het tempo en vooral het verwachte eindpunt van de rentecyclus zijn nog niet extreem hoog. Misschien is er hier ook nog ruimte voor ‘frontloading’ en/of een iets hogere top.

De bijsturing van de Riksbank-communicatie stopte sinds maart al de erosie van de Zweedse kroon. Die herstelde van een dieptepunt van 10.90 tot 10.26 nu. Door de huidige actie wordt de Riksbank nog steeds geen voortrekker in het normalisatieproces. Toch kan de beleidsommekeer de kroon op korte termijn een meer solide steun bieden. Vanuit technisch oogpunt dient zich een eerste belangrijke steun (weerstand voor de kroon) aan in de zone EUR/SEK 10.22/21. Een versterking van de kroon beneden dit niveau zou de weg openen voor een (geleidelijke) terugkeer richting de zone 10.00/9.86 (dieptepunt nov 2021). Daarvoor is waarschijnlijk ook wel een beter algemeen risksentiment nodig. 

Figuur - EUR/SEK nadert belangrijke steun 10.21/22 na Riksbank renteverhoging.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Rust van korte duur

Rust van korte duur

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%