Chinese groei schakelt naar een lagere versnelling, zoals verwacht…

De markten: kort op de bal

Ruimte voor selectieve fiscale en monetaire stimulus blijft.

Vanmorgen maakte China groeicijfers bekend voor het vierde kwartaal van 2018. Tegelijk kregen we ook een update van de meest recent ontwikkelingen in December.


De groei in China klokte in het vierde kwartaal af op 6.4% j/j. De kwartaalgroei bedroeg 1.5%. In het derde kwartaal was dat nog 6.5% j/j. Dat resulteerde in een groei van 6.6% j/j voor heel 2018. In 2017 bedroeg de jaargroei nog 6.8%. Het resultaat voor 2018 was het laagste sinds 1991. Er is dus een manifeste groeivertraging in China. Het goede nieuws is dat de vertraging niet meer uitgesproken was dan de marktverwachting. De optimisten kunnen zich zelfs optrekken aan een reeks cijfers voor de maand December, die zelfs iets beter waren dan de marktverwachting.


Zo klokte de industriële productie af op 5.7% j/j. Er werd slechts 5.3% verwacht. Kleinhandelsverkopen waren 8.2% hoger dan dezelfde maand vorige jaar (8.1% verwacht). De Decemberdata suggereren dat de selectieve stimuleringsmaatregelen die de overheid neemt om onder meer de gevlogen van het handelsconflict met de VS het hoofd bieden er voorlopig in slagen om een zachte landing te organiseren.


Ook in de nabij toekomst zal de Chinese overheid haar politiek van selectieve stimulus waarschijnlijk voortzetten. Op monetair vlak probeert de Chinese centrale bank kredietverlening vooral naar bepaalde sectoren van de economie te ondersteunen door de reserveverplichting van de banken te verlagen. De PBOC probeert voorlopig wel een algemene verlaging van de beleidsrente te voorkomen. Dat maakt deel uit van de politiek om de schuldafhankelijkheid van de globale economie te beperken. Ook de politiek van selectieve fiscale stimulus (belastingverlagingen) zal waarschijnlijk worden verdergezet.


De Aziatische beurzen reageerden vanmorgen voorzichtig positief op de Chinese data (winsten van de orde van grootte van 0.5%). De Europese indices en de Amerikaanse futures geven vanmorgen wel licht terrein prijs na de mooie remonte van eind vorige week. De yuan verloor lichtjes terrein vanmorgen. Dat heeft deels de maken met een algemeen relatief sterke dollar. Ook het vooruitzicht op een matig accomoderend beleid in China kan licht wegen op de munt.

USD/CNY: yuan lichtjes lager na matige Chinese groeicijfers
 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.