Japanse inflatierisico’s liggen voor het eerst sinds eind 2014 in balans

De markten: kort op de bal

Geen nood om monetair beleid te wijzigen

De Japanse centrale bank hield alle parameters van haar monetaire beleid vanochtend ongewijzigd: beleidsrente (-0.1%), controle over de rentecurve (10j-rentedoelstelling: 0%) en netto obligatie-aankopen. Nieuwe inflatievooruitzichten stegen van 0.9% tot 1.1% voor het fiscale jaar 2022 (start in april) en van 1% tot 1.1% voor het fiscale jaar 2023. Voor het eerst sinds oktober 2014 liggen de inflatierisico’s rond de 2%-doelstelling volgens de Bank of Japan in balans in plaats van voornamelijk aan de onderkant van de voorspellingen. Opwaartse risico’s komen van stijgende producentenprijzen (8.5% j/j), hogere energieprijzen (Japan importeert) en de zwakke yen. De impact van verstoorde productiekettingen verdwijnt waarschijnlijk gradueel. De Japanse overheid’s strenge Covid-aanpak, met nieuwe nakende sluitingen van prefecturen, is een neerwaarts risico via zwakkere consumptie. De groeivooruitzichten voor het fiscale jaar 2022 stegen van 2.9% tot 3.8% en daalden voor fiscaal 2023 van 1.3% tot 1.1%. De sterkere prognoses zijn vooral uiting van een uitgesteld herstel omwille van onverwachte Covid-opstoten. Wat de wijziging aan de inflatierisico’s betreft had de BoJ de geruchtenmolen sinds de start van het jaar al in gang gezet. Ze komen dus niet echt als een verrassing. Het verklaart, samen met de nieuwe stijging van de Europese en Amerikaanse rentes, waarom de Japanse munt wat van haar pluimen verliest. USD/JPY corrigeerde van de hoogste koersen sinds 2017 begin dit jaar (USD/JPY 116+) tot beneden 114. Ondertussen lijkt het feest geweest, zeker in het stijgende renteklimaat. USD/JPY 118.66 is de volgende weerstand bij een terugkeer boven 116. Vorige week opperden enkele persagentschappen dat de Japanse centrale bank volgend jaar een renteverhoging zou kunnen doorvoeren zelfs al bereikt inflatie de 2%-doelstelling nog niet. Voorlopig is er allesbehalve tastbaar bewijs voor die these. Gouverneur Kuroda bevestigt op de persconferentie dat er absoluut geen nood is om het beleid te wijzigen in de huidige context en met de huidige verwachtingen. 

USD/JPY: yen heeft het lastig in stijgend renteklimaat

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur