vlagecFed
vlagecFed

Dollar valt ten prooi aan winstnemingen…

De markten: kort op de bal

…ondanks steeds luidere roep om versnelde renteverhogingen

De hoogste Amerikaanse inflatie in decennia (7.0% headline, 5.5% kerninflatie) zorgde voor een op zijn minst opvallende marktreactie. De Amerikaanse rentes zetten een klein stapje terug en vooral de dollar zakte door het ijs. Dat gebeurt op het moment dat Fed-gouverneurs in sneltreinvaart het scenario van vier renteverhogingen dit jaar omarmen. Het opslorpen van overtollige liquiditeit door het niet herinvesteren van vervallen obligaties uit de Fed-portefeuille zal snel volgen. Allemaal elementen die op het eerste gezicht in het voordeel van de dollar spelen.

Eerste vaststelling. Ondanks al de positieve elementen hierboven opgesomd, was de reactie gisteren duidelijk een USD-terugval en geen comeback van bijvoorbeeld de euro. De handelsgewogen dollar (DXY) brak beneden de bodem van het korte termijn consolidatiepatroon (95.5) en test al onmiddellijk een belangrijke opwaartse trendlijn (zie grafiek). USD/JPY versnelde de correctie die midden vorige week al startte (van 115.50 tot 114.5). Na een winterslaap sinds november en verschillende mislukte pogingen, brak EUR/USD nu eindelijk boven de weerstand van 1.1386, met een sluiting duidelijk boven 1.14. Het feit dat combinaties als EUR/JPY nauwelijks bewogen illustreert dat de euro voorlopig weinig verdienste heeft aan de beweging van gisteren.

We zien de beweging in de eerste plaats als een technische herpositionering. Het was al even duidelijk dat de dollar nog moeilijk verder terrein kon winnen, zelfs met (rente)nieuws dat in theorie ondersteunend was voor de Amerikaanse munt. Dollar-bulls hebben blijkbaar het positief rentenieuws minstens tijdelijk verdisconteerd. In dit verband spelen mogelijk ook enkele fundamentele overwegingen. De Fed maakt dan wel aanstalten om het beleid versneld te normaliseren, vooral de korte reële rentes in de VS blijven diep negatief (0.0% beleidsrente minus 7.0% inflatie). Ter vergelijking: in de EMU spreken we over een ECB deposito-rente van -0.5% minus 5.0% inflatie. Zelfs als de Fed de rente dit jaar vier keer (samen 1.0%) verhoogt en de inflatie afkoelt schrijven we nog steeds met rode letters. De anti-inflatie aanpak is in de eerste plaats een afbouw van stimulus eerder dan een echt strakke politiek. Dat geldt uiteraard ook voor andere munten en CB’s, maar het relativeert het USD-rente-voordeel, zeker voor een land met ‘twin-deficits’. Andere mogelijke overweging. De Fed spreekt tot nader bericht vooral over het naar voor brengen van de renteverhogingen. Waar de rente aan het eind van de cyclus zal aanbelanden is minder duidelijk. In de december Fed-voorspellingen (dots) zien de gouverneurs de beleidsrente eind 2023 (1.625%) en zelfs eind 2024 (1.875%) nog steeds aanzienlijk beneden wat tot nader bericht gezien wordt als een neutrale rente (2.5%). Dit inzicht is natuurlijk niet nieuw, maar het helpt mogelijk verklaren waarom sommigen in de (wissel)markt tot de conclusie kwamen dat er ondertussen al wel wat goed USD nieuws is verdisconteerd. Uitkijken dus hoe de dollar eventueel reageert als Fed-gouverneurs niet enkel pleiten om de renteverhogingen te versnellen, maar bijvoorbeeld doortastender willen optreden met meer of grotere stappen. Anderzijds kan de ECB haar softe verhaallijn natuurlijk ook aanpassen.

De breuk gisteren geeft EUR/USD alvast ademruimte. Ook de combinatie test het neerwaarts trendkanaal sinds eind mei (zone 1.145). 1.1495 (top coronacrisis maart 2020) is een mogelijke tussenstop. Een herstel boven 1.160(5) zou de korte termijn negatieve setting opheffen.  

Figuur - (Handelsgewogen) dollar toont barsten na historische hoge inflatie

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst