Amerikaanse inflatie versnelt tot 7.0%!

De markten: kort op de bal

Markt niet verrast. Dollar en rentes zetten zelfs stapje terug.

Wie nog zou twijfelen, kon die twijfel gisteren na de hoorzitting van Fed-voorzitter Powell voor de Senaat definitief opbergen: inflatie is DE nieuwe prioriteit voor het Fed-beleid. De (bevestigende) reality check kwam vandaag met de Amerikaanse inflatiecijfers voor december. De algemene inflatie steeg 0.4% m/m en rondde daarmee de kaap van 7.0% j/j, de snelste prijsstijging sinds 1982. De jaarstijging is nog steeds in belangrijke mate gedreven door hogere jaar-op-jaar energieprijzen. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de volatiele voedsel- en energieprijzen trekt echter ook forser dan verwacht aan (0.6% m/m & 5.5% j/j van 4.9% in november). Op maandbasis ontspanden de prijzen voor energie met 0.4%. Diensten stegen met 0.3% op maandbasis. De kosten voor huisvesting lopen opnieuw aanzienlijk op (0.4% m/m). Prijzen voor  auto’s en andere transportmiddelen liepen ook verder op (0.8%).

Over het algemeen was het rapport kortbij, marginaal boven de marktverwachting. De marktreactie suggereert dat de ‘inflatiehype’ mogelijk stilaan/tijdelijk zijn top heeft bereikt. Ondertussen is ook duidelijk dat de Fed, zeker zolang de activiteit en de arbeidsmarkt sterk blijven, de inflatie doortastend zal blijven bestrijden. Dat was gekend en het rapport op zich is geen voldoende aanleiding om het verwachtingspatroon omtrent het Fed-beleid nog verder aan te scherpen. De rentes in de VS dalen zelfs lichtjes na het inflatierapport. Ook de dollar regeert ietwat contra-intuïtief en verliest terrein. Ook de vorige dagen kon de Amerikaanse munt niet profiteren van de assertieve  retoriek vanuit de Fed. De iets lagere Amerikaanse rente vandaag is blijkbaar een signaal voor een aantal korte termijn investeerders om winst te nemen op USD long-posities. What can go up (on good news), must come down. EUR/USD breekt boven de KT top van 1.1386 en neemt de kaap van 1.14. Volgende referentie op de technische grafieken is 1.1495 (top maart 2020). 

Figuur - Markt niet verrast. Dollar en rentes zetten zelfs stapje terug.

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Payrolls vs consumentenbevraging

Payrolls vs consumentenbevraging

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten

Fed stuurt marktverwachtingen last-minute bij

Fed stuurt marktverwachtingen last-minute bij

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt