vlagecBOE
vlagecBOE

Hoge Britse (energie)inflatie wordt politieke kwestie

De markten: kort op de bal

Neemt de BoE de handschoen (verder) op?

vlagecUK

De Britse Labour Party kwam gisteren met een voorstel om de BTW op de energiefactuur van de Britten voor een jaar te verlagen. Een eerste stap in de procedure in het parlement kan er vandaag komen wat dan eventueel zou leiden tot een formele stemming in het Parlement begin februari. Het voorstel is in de eerste plaats een politieke zet om de regering Johnson, die op verschillende terreinen tegenwind krijgt, verder onder druk te zetten. Binnen de conservatieve partij is er onenigheid over de maatregel. Ook de Britse regering krijgt steeds meer vragen om actie te ondernemen tegen de ‘cost of living’ crisis. De druk om iets te doen aan de energiefactuur zal overigens nog toenemen in de aanloop naar april wanneer de hogere prijzen via het bestaande mechanisme van prijsreglementering verder aan de eindklant zullen worden doorgerekend.

Een aantal conservatieve parlementsleden toonden zich recent voorstander van een zo’n tijdelijke BTW verlaging. Voor hen wordt het moeilijk om de vraag van Labour niet mee goed te keuren. Premier Johnson toonde zich in het verleden ook voorstander van zo’n verlaging. Recent lieten Johnson en minister van Financiën Sunak echter verstaan dat het toch niet zo’n goed idee is. Johnson vindt het vooral een dure maatregel die ook ten goede zou komen aan de gezinnen die het niet echt nodig hebben. Een alternatief kan bestaan in selectieve subsidies aan gezinnen die eventueel kunnen worden gefinancierd door een ‘eenmalige taks’ op de olie- en gaswinning in de Noordzee. Daarvan zegt de sector dan weer dat het de prijzen verder dreigt te verhogen en de investeringen zowel in het op peil houden van de capaciteit als in naar vergroening toe hypothekeren.

Van het politieke debat over een specifieke maatregel i.v.m. de energiefactor naar het ‘algemene’ BoE- beleid is een grote stap. Zoals in veel andere landen is echter duidelijk dat ook in het VK het bepreken van de kosten voor de gezinnen snel stijgt op de ladder van maatschappelijke prioriteiten. Dat kan ook de BoE niet ontgaan. Tot nu ging de BoE er vanuit dat de inflatie met een relatief beperkte reeks renteverhogingen ‘op termijn’ wel zou terugkeren naar de inflatiedoelstelling. De argumenten om de actie op zijn minst te ‘frontloaden’ nemen hoe dan ook toe. De markt gaat nu al uit van een nieuwe 25 bpn renteverhoging in maart (en een stevige kans op februari). Eind dit jaar verdisconteert de markt al een beleidsrente van boven 1.0%. Zoals voor de dollar is ook voor het pond (EUR/GBP) de vraag in welke mate een versnelde BoE-verkrapping is verdisconteerd en of er een ECB-inhaalbeweging komt. Op korte termijn heeft de Britse munt ook hier het voordeel van de twijfel. Het belangrijke steunzone van 0.8277/0.8282 komt stilaan binnen handbereik. 

Figuur - EUR/GBP: de weg van de minste (rente)weerstand

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Bank of Canada verrast met renteverhoging

Bank of Canada verrast met renteverhoging

Chinese handelsdata wederom een veeg teken

Chinese handelsdata wederom een veeg teken

Amerikaanse diensten-ISM onder de lat

Amerikaanse diensten-ISM onder de lat

Saudi-Arabië speelt (noodgedwongen) solo slim

Saudi-Arabië speelt (noodgedwongen) solo slim