Opent ECB debat over ‘tijdelijke’ inflatie?

De markten: kort op de bal

ECB-raadslid Schnabel ziet risico’s i.v.m. energie(transitie)

Flag EU

Vrijdag werd de eerste schatting bekend gemaakt voor Europese inflatie in december. Het hoofdcijfer rondde de psychologische kaap van 5.0% (van 4.9%). De markt ging uit van een ‘technische correctie’ tot 4.8%. De kerninflatie bleef stabiel op 2.6%. De marktreactie bleef beperkt, ondanks het feit dat het debat over beleidsnormalisatie na de notulen van de Fed-decembervergadering in een stroomversnelling was terecht gekomen. De Europese rentes reageerden nog steeds met de handrem op. Investeerders blijven voorzichtig in het anticiperen op een wijziging in de ECB-verhaallijn over het tijdelijke karkater van de inflatie. Eerste zien dan geloven.

In dit verband viel ons oog dit weekend op een reeks uitspraken van Isabel Schnabel, het Duitse raadslid binnen het centrale beleidscomité van de ECB. Tot nu toe verdedigde Schnabel vrij loyaal de analyse over het tijdelijke karakter van de inflatie. In een speech dit weekend ging ze echter iets dieper in op een scenario waarbij de ECB niet langer zomaar door de hogere energieprijzen kan ’doorkijken’ omdat ze een meer dan tijdelijke impact kunnen hebben op de algemene inflatieontwikkeling. Vooreerst blijft het risico dat aanhoudend hoge energieprijzen steeds meer worden doorgerekend in andere sectoren van de economie en de globale prijsdynamiek wijzigen. Voorlopig ziet Schnabel nog geen algemene tweede-ronde-effecten. Zo vindt ze de loondruk nog steeds relatief gematigd, maar het verdient scherpere opvolging. Naast het mogelijk doorspijpelen van de huidige aanhoudend hoge energieprijzen, wijst Schnabel ook op het risico van een trendmatige stijging energiekosten omwille van de vergroening/decarbonisatie van het energie-aanbod. Als die kosten blijven stijgen, kan dat de druk op het algemeen prijsniveau voor de consument bestendigen en dus bijdragen tot een hogere structurele inflatie die de ECB niet zonder meer als tijdelijk van de hand kan doen.

Voorlopig spreekt Schnabel nog in de voorwaardelijke wijs. Toch kijken we uit of niet nog meer ECB-leden hun visie over tijdelijke inflatie bijstellen. De energieproblematiek is in dit verband een vrij specifiek probleem. Indien een gelijkaardig hypothetisch denken bijvoorbeeld ook zou opduiken over diensteninflatie, zou ook het debat over ECB-normalisatie in een versnelling kunnen komen.

We verwachten geen forse reactie van de rentemarkten op de uitspraken van Schabel dit weekend. Hoe dan ook bevinden zowel de Duitse 10-j rente (-0.04%) als de 10-j EMU swap (0.36%) zich op belangrijke technische niveaus. De eerste doet een stevige aanval op de post-corona-top van mei vorig jaar en krijgt de psychologische kaap van 0.0% in het vizier. De 10-j swap heeft die kaap van mei ondertussen al gerond. Een volgehouden breuk zou een technisch signaal zijn dat alvast de lange rentes zich voorbereiden op een nieuw tijdperk. Wordt zeker vervolgd. 

Figuur - Duitse 10-j rente & EMU swap op technisch kantelpunt

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Payrolls vs consumentenbevraging

Payrolls vs consumentenbevraging

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten

Fed stuurt marktverwachtingen last-minute bij

Fed stuurt marktverwachtingen last-minute bij

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt