Amerikaanse payrolls tonen verdeed beeld

De markten: kort op de bal

Markten trekken versnelde Fed-normalisatie niet in twijfel

Woensdag gaven de notulen van de Fed-vergadering van december aan dat de Amerikaanse centrale bank op het punt staat om de monetaire normalisatie te versnellen. Naast de blijvend hoge inflatie was de snelle verbetering van de arbeidsmarkt richting volledige tewerkstelling een belangrijke drijfveer voor snellere actie van de Fed. Met de payrolls, het Amerikaanse arbeidsmarktrapport, kwam vandaag een belangrijke reality-check.

Het arbeidsmarktrapport put zijn informatie uit twee verschillende bronnen: een telling van de tewerkstelling door het BLS (Bureau of Labour Statistics) en een consumentenenquête. De twee bronnen gaven, zoals wel meer gebeurt in deze statistisch moeilijke corona-tijden, een uiteenlopend beeld. De actuele geregistreerde tewerkstelling in december ontgoochelde opnieuw. De netto tewerkstelling groeide met 199 000. Er was een stijging met 400 000 verwacht. De tewerkstelling in de productiesector steeg met 54.000, in de dienstensector met 157.000. Binnen die categorie was er een stijging met 43.000 voor diensten aan bedrijven. Er waren ook 53 000 personen meer aan het werk in de vrije tijd en horeca sectoren. Daarmee bleef dit cijfer wel relatief laag voor de tweede maand op rij (was 249 000 in november). Naast statische factoren speelde de nieuwe omikron opstoot mogelijk een rol. De lonen stegen wel forser dan verwacht (0.6% M/M).

Volgens de consumentenenquête steeg de tewerkstelling wel fors in december. Daardoor daalde de werkloosheidsgraad van 4.2% tot 3.9%. De participatiegraad steeg lichtjes tot 61.9%. Volgens die statistiek traden ook opnieuw meer mensen toe tot de arbeidsmarkt. Goed nieuws dus. De daling van de werkloosheidsgraad kwam er door meer mensen aan het werk, niet door mensen die zich terugtrekken uit de arbeidsmarkt.

Ondanks de ‘ontgoocheling’ van het hoofdcijfer is de marktreactie positief. De Fed moet haar nieuwe intenties niet terugschroeven. De Amerikaanse rentes stijgen tot 4 bpn in de sector van 5-10j. De 10-j rente test daarmee de belangrijke weerstand van 1.77%. De dollar profiteert opnieuw nauwelijks. EUR/USD is nog steeds vastgespijkerd iets boven 1.13. 

Figuur -Amerikaanse 10-j rente test post-corona top na ‘verdeeld’ arbeidsmarktrapport

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!