ECB zet de beleidslijnen voor 2022 uit

De markten: kort op de bal

Euro en Europese rentes voorzichtig hoger

Flag EU

De ECB publiceerde zonet de blauwdruk van haar monetaire beleid in 2022. Het wekelijkse aankooptempo van overheidsobligaties onder het Pandemic Emergency Purchase Programme vertraagt na nieuwjaar tov de +-€15 miljard in Q4 2021. De netto-aankopen onder PEPP eindigen zoals gepland eind maart 2022. Daarna herinvesteert de ECB minstens tot eind 2024 alle middelen die vrijkomen van obligaties op vervaldag. Dat is een jaar langer dan tot nog toe gecommuniceerd. Het andere obligatie-aankoopprogramma van de ECB, APP, blijft er één zonder einddatum. Het maandelijkse tempo (€20 miljard) verhoogt in Q2 2022 tot €40 miljard en in Q3 2022 tot €30 miljard. Daarmee vermijdt ze een forse terugval na PEPP. Vanaf Q4 2022 loopt APP terug aan de huidige €20 miljard/maand. De ECB houdt vast aan het mantra dat renteverhogingen pas volgen (kort) na het beëindigen van de obligatie-aankopen. In het huidige kader betekent dat dus ten vroegste in 2023.

Tijdens het persmoment na de vergadering, benadrukte Lagarde zowel neerwaartse economische risico’s als opwaartse inflatie risico’s op korte termijn. Beiden komen voort van stijgende energieprijzen en van verstopte toevoerkettingen aan de aanbodzijde van de economische vergelijking. De ECB verwacht nog steeds dat inflatie over de beleidshorizon terugvalt beneden de 2%-inflatiedoelstelling. De nieuwe inflatievooruitzichten bedragen 2.6%, 3.2%, 1.8% en 1.8% voor de periode 2021-2024. In september was dat voor 2021-2023 nog een pak lager: 2.2%, 1.7% en 1.5%. Ook de prognoses voor de onderliggende kerninflatie liggen nu hoger op 1.4% (2021), 1.9%, 1.7% en 1.8% (2024) tov 1.3%-1.4%-1.5% voor 2021-2023 in september. Opwaartse risico’s ontstaan uit de loondynamiek en een sneller economisch herstel. De ECB verlaagde haar groeiprognose voor volgend jaar van 4.6% tot 4.2%, terwijl ze die voor 2023 optrok van 2.1% tot 2.9%. De nieuwe economische vooruitzichten tonen vooral een andere hersteldynamiek. In absolute termen zal de Europese economie haar pre-pandemieniveau bereiken in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Europese rentes en de euro zitten vandaag in de lift. De Europese swaprentecurve wordt steiler dankzij rentestijgingen tot 5 basispunten aan het lange eind van de curve. Het korte eind van de curve beweegt amper. De euro veert op richting EUR/USD 1.1360. De eerste echte test volgt rond 1.1383. ECB-voorzitster Lagarde gaf duidelijk aan dat de ECB op kwartaalbasis haar monetair beleidskader zal evalueren en dat ze bereid is om het aan de hand van de economische cijfers en vooruitzichten aan te passen – in beide richtingen. Voor een centrale bank die lang enkel en alleen oog had voor de economische groei, is het een voorzichtige eerste stap richting het omarmen van beleidsnormalisatie. 

EUR/USD: euro boekt voorzichtige winst na ECB-vergadering

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!