Turkse centrale bank verlaagt rente met 100 bpn

De markten: kort op de bal

“Het is echt de laatste keer, pinky swear”

De centrale bank in Turkije verlaagde de belangrijkste rente met 100 bpn tot 14% vandaag. Dat brengt de cumul van renteverlagingen sinds de (noodgedwongen) monetaire verstrakking van midden 2020 tot kw1 2021 op 5 procentpunten. De CBRT onder leiding van gouverneur Kavcioglu (maar niet heus) verwijst naar de neerwaartse groeirisico’s als basis voor de renteknip. Het gaat specifiek over de herinvoering van beperkende maatregelen n.a.v. de meest recente covidgolf die grote delen van de wereld overspoelt. Nochtans zegt de centrale bank wel dat de Turkse binnenlandse activiteit sterk is. Dankzij de vaccinatiecampagne breidt het economisch herstel zich bovendien steeds verder uit. De gigantische inflatie van meer dan 21% in november wijt de centrale bank aan een combinatie van factoren: de aanzienlijke wisselkoersdepreciatie, een sterke vraag en aanbodgerelateerde factoren zoals hoge voedsel- en landbouwprijzen en de algemeen verstoorde productiekettingen. Van dat laatste maakt de CBRT abstractie want dat is slechts tijdelijk en buiten de invloedssfeer van de centrale bank. Het maakte gebruik van wat het zelf “het laatste van de beperkte ruimte” noemt om de beleidsrente dan ook nog één keer te verlagen. In het eerste kwartaal van volgend jaar maakt de centrale bank een impactanalyse van de recente monetaire versoepelingen.

Of dit effectief het einde van de versoepelingscyclus is, is onder het toeziend oog van president Erdogan hoogst onzeker. De CBRT degradeerde onder het presidentschap van Erdogan tot een duiventil en vervangt ongehoorzame leden van het beleidscomité aan de lopende band. Hij streeft naar een zo laag mogelijke rente om de economische motor snel draaiende te houden, ongeacht de torenhoge inflatie die steeds meer bijt in het beschikbaar inkomen van zijn onderdanen. De markt is evenmin overtuigd. Ze stuurt de lira naar een nieuw dieptepunt t.o.v. de euro (EUR/TRY 17.62) en de dollar (USD/TRY 15.56). De Turkse munt is een vallend mes met zéér scherpe kantjes. Vang het niet op.

EUR/TRY

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!