Sterk Australisch arbeidsmarktrapport verbloemt de waarheid

De markten: kort op de bal

RBA-voorzitter Lowe geeft beleidsopties

Het Australische arbeidsmarktrapport van de maand november verrast vanochtend vriend en vijand. Netto kwamen er 366 100 jobs bij, het hoogste aantal sinds de start van de metingen in 1978. Details toonden een stijging met 128 300 voltijdse betrekkingen en 237 800 part-time jobs. De markt rekende al op een forse 200k. Het opheffen van strikte lockdowns speelt een belangrijke rol. De voorbije maand konden vele Aussie’s niet fysiek naar hun werk gaan en vielen ze statistisch gezien uit de tellingen, ook al behielden ze hun job. Sinds juli daalde de Australische tewerkstelling cumulatief met 359 500. De massale “back to work” verklaart de uitzonderlijke en normaal gezien eenmalige opsprong in de cijfers deze maand. De participatiegraad veerde logischerwijs op van 64.6% tot 66.1%, hetzelfde niveau als in juli. De werkloosheidsgraad daalde desondanks van 5.2% tot 4.6%, net boven het voorlopige cyclische dieptepunt uit augustus (4.5%). Los van de arbeidsmarktcijfers steeg een maatstaf die peilt naar inflatieverwachtingen bij gezinnen in december van 4.6% tot 4.8%, het hoogste niveau sinds 2012.

De publicatie van de data viel min of meer samen met een toespraak van de voorzitter van de Australische centrale bank (RBA), Lowe. Hij besprak de mogelijke volgende stappen van de RBA mbt een uiterst voorzichtige beleidsnormalisatie. Voorlopig houdt de centrale bank het beleid bijzonder soepel een quasi-nulrente en wekelijkse obligatie-aankopen twv AUD 4 miljard. Lowe en co houden drie scenario’s in hun achterhoofd voor de beleidsvergadering van februari (incl nieuw inflatierapport). Optie 1 is het wekelijkse tempo vertragen en opnieuw tegen het licht houden in mei. Optie 2 is het wekelijkse tempo vertragen om te stoppen in mei. Optie 3 is zonder afbouw onmiddellijk stoppen in februari. In geen van de scenario’s houdt Lowe al rekening met renteverhogingen in 2022. Een ECB-verhaal down under. De Australische data (arbeidsmarkt & Q4 inflatie op 25/01/2022) en de reactiefunctie van globale centrale bankiers mbt obligatie-aankopen zullen bepalen welke QE-optie het haalt. Lowe zei dat de RBA nog niet wist of ze middelen van obligaties op vervaldag zal blijven herinvesteren.

De Aussie dollar kan vanochtend niet bouwen op de winst van gisteren (USD-winstnemingen na Fed). AUD/USD testte de recente reboundtoppen rond 0.7180. Eerder deze maand vermeed het muntenpaar een breuk beneden het belangrijke 0.70-steunniveau. De Australische (swap)rentecurve wordt vanochtend vlakker met stijgingen rond 4 basispunten aan het korte eind van de curve en dalingen van diezelfde grootorde aan het zeer lange eind. 

AUD/USD test recente herstelniveaus rond 0.7180

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek