Hongaarse centrale bank zet nieuwe stap in verstrakkingscyclus

De markten: kort op de bal

Forint staat nog steeds met de rug tegen de muur

De Hongaarse centrale bank trekt nu officieel vol de kaart van de 1-week depositorente als belangrijkste beleidsinstrument. Die bedraagt ondertussen 3.3% en zal morgen minstens tot 3.6% verhoogd worden. De MNB onttrekt aan een aantrekkelijkere vergoeding HUF-liquiditeit uit de markt om zo het monetair beleid te verstrakken. Het weekinstrument geeft de MNB de kans om korter in te spelen op de economische/financiële context. Vooral een zwakke forint werkte in het verleden als rode lap om de 1-week depositorente sneller en sterker op te trekken. De MNB verhoogde gisteren haar traditionele beleidsrente van 2.1% tot 2.4%. De overnight depositorente – de bodemrente – stijgt tot diezelfde 2.4% (van 1.6%). Het onaantrekkelijk maken van de basisrente zet de 1-week depositorente nog meer in de verf. De marginale ontleningsrente is traditioneel de strafrente waaraan financiële instellingen liquiditeit kunnen krijgen bij de centrale bank. Ze is daarom de hoogste van alle beleidsrentes van een centrale bank. In het Hongaarse geval is ze nu vooral richtinggevend voor hoeveel de 1-week depositorente nog verder kan stijgen tot de volgende beleidsvergadering. De ontleningsrente steeg gisteren van 4.1% tot 4.4%. De MNB bewees deze maand nog dat ze het renteplafond ook tussentijds kan en wil verhogen indien nodig.

De beleidsverklaring legt duidelijk de nadruk op inflatie en ziet daarbij opwaartse risico’s. Ze verantwoorden de nieuwe versnelling in de monetaire verstrakkingscyclus van de MNB. Hoewel het hoofdinflatiecijfer vermoedelijk piekte in november (7.4% j/j) zal de onderliggende kerninflatie verder oplopen richting 6% j/j midden 2022. De nieuwe (hoofd)inflatieverwachting voor 2022 bedraagt 4.7%-5.1%. Pas in 2023 zal de inflatie terugvallen tot de 3% inflatiedoelstelling. Risico’s blijven opwaarts gericht via stijgende inflatieverwachtingen, hogere grondstoffen- en energieprijzen, langer verstoorde internationale productiekettingen en loondruk op een krappe Hongaarse arbeidsmarkt.

De Hongaarse groeidynamiek vertraagde recent als gevolg van lagere productie door verstoringen in de toevoerketting. Netto-export en bedrijfsinvesteringen stonden onder druk. Sterkere consumptie compenseerde deels voor dit verlies. Behalve hogere lonen genieten gezinnen van de nodige fiscale steun om hun beschikbare inkomen op te krikken. De centrale bank verwacht een groeiniveau van 4% à 5% volgend jaar, na 6.3%-6.5% dit jaar. Vanaf de tweede jaarhelft van 2022 moet de ontstopping aan de aanbodzijde opnieuw de export ondersteunen.

De Hongaarse swaprentes stegen 13 basispunten (2j) tot 20 basispunten (10j) in een dagperspectief. De rentecurve blijft licht invers. Het lange eind van de curve steeg toch meer omdat de MNB met onmiddellijke ingang haar uitdovende aankoopprogramma van overheidsobligaties stopt. Bovendien streeft ze direct een natuurlijke afvloei van de balans na door de middelen die vrijkomen van obligaties op vervaldag niet meer te herinvesteren. De Hongaarse forint verstevigde in een eerste reactie van EUR/HUF 367.50 tot 365.50, maar kon die winst niet vast houden. Het muntenpaar blijft handelen nabij de all-time top rond 370. De (wissel)markt blijft voorlopig ontevreden met de diep negatieve reële beleidsrente.

EUR/HUF blijft nabij historische toppen rond 370

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!