Turkse centrale bank grijpt in op wisselmarkt

De markten: kort op de bal

Lira verstevigt 5%+

Genoeg is genoeg - maar dan in het Turks - moeten ze in Ankara gedacht hebben. De Turkse centrale bank (CBRT) roept de schier onophoudelijke crash van de lira een halt toe en intervenieert op de wisselmarkt. Dat kondigde ze zopas aan op haar website. Met de interventie verkoopt de CBRT voor de eerste keer sinds 2014 dollars en euro’s in ruil voor de door investeerders verguisde Turkse munt. Dat geeft de munt een (artificieel) duwtje in de rug. Zowel EUR/TRY als USD/TRY duiken meer dan 5% lager (TRY-versteviging), al noteren beide wel nog steeds aan historisch hoge niveaus van 14,6 en 12,9 respectievelijk. Economisch/fundamenteel verandert er echter niks: Turkse inflatie blijft bijzonder hoog en president Erdogan bindt de handen van de centrale bank. Hij verwerpt de klassieke economische theorie dat hogere beleidsrentes inflatie bestrijden. Het gevolg is een gevaarlijke spiraal van a) te lage reële (voor inflatie gecorrigeerde) rentes, b) een in ijltempo depreciërende munt en c) voort oplopende prijzen die ons terug bij a) brengen.

De CBRT probeert het dan maar via een andere weg. Maar brengt het veel zoden aan de dijk? Het is nog onduidelijk hoeveel ze vandaag verkocht. Dat maakt ze pas 15 dagen na de aankondiging bekend. Maar FX reserves zijn per definitie eindig. De laatste telling levert slechts 88 miljard USD op. Het is zaak voor de CBRT om de markten echt te overtuigen en hun vertrouwen terug te winnen. Anders dweilen Kavcioglu en co met de kraan open. Het is allerminst zeker of dat zonder kordaat optreden (lees: renteverhogingen) en met de hete adem van Erdogan in de nek lukt.

EUR/TRY

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek