Chinees bedrijfsvertrouwen iets sterker in november

De markten: kort op de bal

Yuan verstevigt richting sterkste niveau sinds juni

Het Chinees PMI-bedrijfsvertrouwen herstelde in november meer dan verwacht. De reeks voor de verwerkende nijverheid kroop op kousenvoeten weer voorbij de voor groei neutrale 50. Op 50,1 is er niet veel overschot maar het is niettemin de eerste keer in twee maand tijd. Onder meer als gevolg van rantsoenering in de elektriciteitsvoorziening op het hoogtepunt van de energiecrisis sloten sommige bedrijven de deuren. De deelreeks productie trok de kar dankzij het relatief groter gewicht in de berekening van de algemene index; die veerde op van 48,4 tot 52. Nieuwe orders, een graadmeter voor de binnenlandse vraag, herstelde ook maar bleef toch nog net beneden de grens van 50 (49,4). Bestellingen vanuit het buitenland kalfden iets minder snel af (48,5 vs 46,6). Het personeelsbestand kromp nog steeds (48,9) maar als de productie blijft aantrekken misschien niet voor lang meer. Nog opvallend: de input prijsindex maakte een tuimelperte van 72,1 naar 52,9 omwille van de terugval in energieprijzen. Aangerekende prijzen daalden in november zelfs (61,1 naar 48,9). De dienstenreeks stabiliseerde min of meer rond het niveau van vorige maand op 52,3. De activiteit in sommige dienstensectoren veerde op omwille van het groter aantal gewerkte dagen in november t.o.v. oktober. Dat was net voldoende om de algemene tegenwind van social distancing maatregelen te compenseren. China houdt immers een zeer strikt beleid wat betreft de Covid (nultolerantie). Het gecombineerd PMI-bedrijfsvertrouwen (gewogen gemiddelde van de reeks in verwerkende nijverheid en dienstensector) zwol weer aan van 50,8 tot 52,2.

De Chinese yuan put moed uit de cijfers, ook al hebben ze iets minder bewijskracht omwille van de opkomst van de Zuid-Afrikaanse variant. Die kan in het ergste geval immers leiden tot nieuwe brede lockdowns indien die zogenaamde Omicron-variant uiterst besmettelijk, ziekmakend en vaccin-resistent is. Daar bestaat echter nog geen uitsluitsel over. Hoe dan ook, de Chinese munt verstevigt vanmorgen tegen een algemeen iets zwakkere USD en is op weg naar de sterkste sluiting sinds juni (USD/CNY 6,37).

USD/CNY

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Payrolls vs consumentenbevraging

Payrolls vs consumentenbevraging

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten

Fed stuurt marktverwachtingen last-minute bij

Fed stuurt marktverwachtingen last-minute bij

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt