MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

De markten: kort op de bal

Forint wint (beperkt) terrein

We zagen het sinds het uitbreken van de Covid-pandemie al vaker. Als de Hongaarse forint verzwakt richting de historische dieptepunten rond EUR/HUF 365-370 gaan er alarmbellen af bij de Hongaarse centrale bank. Een relatief zwakke munt ter ondersteuning van de export heeft de MNB maar al te graag. Een te zwakke munt die enerzijds de HUF-geloofwaardigheid op de helling zet en anderzijds het inflatieprobleem dreigt te verergeren, mijdt de MNB als kiespijn. Toen de Hongaarse munt na de versnelling in de monetaire verstrakkingscyclus deze maand alsnog onderuit ging, wist de markt hoe laat het was. Vorige week plaatste de MNB de 1-week depositorente al 40 basispunten boven de heersende beleidsrente (2.5% tov 2.1%). Met dat instrument onttrekt ze HUF-liquiditeit uit de markt wat verkrappend werkt. Vandaag maakte ze de vergoeding nog aantrekkelijker met een depositorente van 2.9%. EUR/HUF zakt opnieuw beneden 367. Met haar acties in de depositorente suggereert de MNB tegelijkertijd dat ze in december opnieuw agressiever uit de hoek kan komen om inflatie te bestrijden. 

EUR/HUF: forint krijgt extra rugdekking van centrale bank

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Payrolls vs consumentenbevraging

Payrolls vs consumentenbevraging

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten

Fed stuurt marktverwachtingen last-minute bij

Fed stuurt marktverwachtingen last-minute bij

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt