Forint en zloty in vrije val

De markten: kort op de bal

Wisselmarkt verwacht drastische actie van centrale bankiers

vlagecOpening

De Hongaarse forint noteert aan het allerzwakste niveau ooit ten opzichte van de euro (>EUR/HUF 370). De Poolse zloty handelde tegen de Europese eenheidsmunt op een korte periode in 2009 na, nooit slechter dan de huidige >4.70. Opvallend, want de euro is in globo niet in beste doen dit jaar. Daarnaast genieten zowel de forint als de zloty van oplopende rentesteun dankzij de verstrakkingscycli van de Hongaarse (MNB) en Poolse (NBP) centrale banken. Voor de prestatie van de munten aan de rand van de euro zone hanteert de wisselmarkt de laatste maanden een “nieuw” criterium: de reële beleidsrente. Gecorrigeerd voor inflatie blijven de reële beleidsrentes in Hongarije, en vooral Polen, diep negatief en minstens even laag als die van de eurozone. Inflatie in de Centraal-Europese landen ligt nog een pak hoger dan in Europa waardoor de (wissel)markt geen vrede neemt met muizenstapjes inzake inflatiebestrijding. Te meer omdat centrale banken de inflatiepiek vaak pas verwachten in de eerste jaarhelft van volgend jaar.

De reële beleidsrentetheorie helpt mee verklaren waarom de Tsjechische kroon zich pas na de meest recente, drastische (+125 bpn) renteverhoging door de Tsjechische centrale bank (CNB) kon onderscheiden ten opzichte van de euro. Onderstaande grafiek toont de evolutie van reële beleidsrentes de voorbije twee jaar (Tsjechië: zwart; Europa: groen; Hongarije: geel; Polen: oranje). Het gaat hier eenvoudig over de beleidsrente min het hoofdinflatiecijfer (CPI).

Het verval in de forint en de zloty dreigen het inflatieprobleem enkel te verergeren. Ze voeren de druk op de MNB en de NBP op om de inflatiestrijd verder op te voeren. De Hongaarse centrale bank kan dat donderdag al doen via haar 1-week depositofaciliteit. Daarmee trekt ze HUF-liquiditeit uit de markt aan een vergoeding die hoger is dan de basisbeleidsrente. Vorige week was dat 2.50% tov 2.10%. De depositorente verder optrekken kan de munt ondersteunen en werkt tegelijkertijd als signaalfunctie voor de intenties met de beleidsrente op de volgende vergadering van 14 december. De Poolse centrale bank ging pas laat van start met haar verstrakkingscyclus, maar bewees via renteverhoging met 40 en 75 basispunten dat ze niet terugdeinst om indien nodig drastischer te werk te gaan. Verschillende leden van de NBP opperden al dat de rente op 8 december verder zal verhoogd worden. Om het verval in de forint en de zloty te stoppen zal zeer doortastende actie nodig zijn. 

Evolutie reële beleidsrente in Tsjechië (zwart), Europa (groen), Hongarije (geel) en Polen (oranje)

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Reactiefunctie euro minstens tijdelijk gewijzigd

Reactiefunctie euro minstens tijdelijk gewijzigd

PBOC gaat tegen de globale trend in en versoepelt haar beleid

PBOC gaat tegen de globale trend in en versoepelt haar beleid

RBA toont zich optimistisch over het herstel …

RBA toont zich optimistisch over het herstel …

Omikron luidt alarmfase in op Amerikaanse rentemarken

Omikron luidt alarmfase in op Amerikaanse rentemarken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.