Turkse centrale bank volgt ‘advies’ van Erdogan en verlaagt de rente opnieuw

De markten: kort op de bal

Lira zag het slecht nieuws al van ver aankomen

Het stond in de sterren geschreven. Na twee ‘onconventionele’ renteverlagingen (100 bps in september, 200 bps oktober ) verlaagde de Turkse centrale bank (CBRT) vandaag de beleidsrente verder van 16.00% tot 15.00%. Het laatst gekende inflatiecijfer bedraagt nochtans nog steeds 19.9% j/j (oktober). De reële beleidsrente wordt dus nog verder negatief. De inflatieverwachtingen uit een enquête van de CBRT bij verschillende economische agenten geeft aan dat de Turken weinig verbetering zien voor het volgende jaar (stijging van 13.9 tot 15.6%). Ook de huizenprijzen (35.5% j/j) wijzen op context van forse algemene prijsdruk. De centrale bank geeft echter aan dat het grootste deel van de inflatie veroorzaakt wordt door externe factoren zoals hogere grondstoffenprijzen, hogere gereglementeerde prijzen en aanbodbeperkingen. Die effecten werken wel langer door dan tot nu verwacht. Een analyse door de CBRT die onderscheid maakt tussen deze factoren en echte vraaggedreven prijsstijgingen, laat volgens de bank toch ruimte om de rente te verlagen. De CBRT geeft wel aan dat ze in december zal nagaan hoeveel ruimte er volgens deze uitsplitsing nog is. Zo die er nog is, dan wordt ze opgebruikt en komt er mogelijk een einde aan de renteverlagingen. 

De markt verwachtte zich aan een bijkomende verlaging en de voorbije dagen had ook president Erdogan de druk nog stevig verder opgevoerd. Hij herhaalde zijn visie dat een hogere rente de inflatie eerder verhoogt dan verlaagt en wees ook op de onverantwoorde last die de hoge rentes leggen op de burgers.

De lira was de voorbije dagen en vanmorgen al fors verzwakt door de ’verbale interventies’ van Erdogan. Onmiddellijk na de publicatie van het beleidscommuniqué probeerde de Turkse munt zelfs even terug te vechten van de historische dieptepunten tegen de euro en de dollar op het signaal dat de renteverlagingen mogelijk stoppen in/na december. Dat ‘herstel’ is echter van korte duur. De (reële) rente is veel te laag is voor een munt zoals de lira. Dit probleem wordt met een eventuele pauze in december niet opgelost. Ook de impact van een te verwachten nieuw offensief van Erdogan in de aanloop naar de volgende vergadering blijft een grote bron van onzekerheid. Zoals in vroegere beleidsverklaringen hoopt de CBRT dat onder meer een verbetering van de Turkse externe positie op termijn het vertrouwen in de lira en de financiële stabiliteit kan herstellen. Tot nader bericht geeft de markt niet echt veel gewicht aan dit argument. De lira heeft meer en niet minder rentesteun nodig. Zolang er geen uitzicht is op een beleidsommekeer blijft de Turkse munt waarschijnlijk zwaar in het defensief.

Figuur - EUR/TRY: Lira ‘kampeert’ op historisch dieptepunt na nieuwe onconventionele renteverlaging

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Hier gaan we weer

Hier gaan we weer

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

Zweedse kroon terug naar af

Zweedse kroon terug naar af

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.