Inflatieverwachtingen Nieuw-Zeeland lopen op

De markten: kort op de bal

Alles wijst op een nieuwe renteverhoging volgende week

Een week voor de rentebeslissing van 24 november, maakte de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) de driemaandelijkse enquête naar de verwachtingen bij de bedrijven bekend. Die hoeven uiteraard niet overeen te komen met de inschatting van de RBNZ. Toch blijven de verwachtingen van de bedrijven in verband met inflatie en activiteit een belangrijke informatiebron voor het beleidscomité.

Vergeleken met de vorige enquête in augustus, gaan de bedrijven alvast uit van een nieuwe inflatieversnelling. Ze verwachten dat de prijsstijgingen de volgende twaalf maanden tot 3.70% zullen versnellen (was 3.02%). Dit is de hoogste verwachting sinds 2010. Ook de gemiddelde inflatieverwachting op twee jaar werd verhoogd van 2.27% tot 2.96%. Over een 5-j horizon was de stijging minder uitgesproken (2.17%). Ter vergelijking, de effectief geregistreerde inflatie klokte in het derde kwartaal af op een hoger dan verwachte 2.2% kw/kw en 4.9% j/j. De RBNZ streeft ernaar om de inflatie over de beleidshorizon binnen een band van 1 tot 3% te houden. De bedrijven verwachten volgend jaar een gemiddelde economische groei van 4.2%, maar die keert wel terug richting trend over een horizon van jaar (2.4%). Voor loongroei schrijven we 3.7%  volgend jaar en 3.3% over twee jaar. In tegenstelling tot de meeste andere centrale banken moet de RBNZ ook de ontwikkelingen in de huizenmarkt meenemen in haar beleidsoverwegingen. Hier wordt in de enquête een beperkte vertraging verwacht naar 5.1%, al blijft dit hoog gezien de ontwikkelingen de voorbije jaren. De respondenten in de enquête verwachten een eerder bescheiden RBNZ rentepad met de beleidsrente op 1.50% binnen een jaar. De markt staat agressiever geprijsd. Ze rekent minstens op een nieuwe renteverhoging met 25 bpn volgend week en een beperkte kans op 50 bpn. Vooral voor de vergaderingen na Nieuwjaar wordt een hogere kans op een verhoging met 50 bpn verdisconteerd. De markt ziet de beleidsrente nabij 2.5% eind volgend jaar.

Zoals veel andere kleine munten kon ook de kiwi dollar tot nu maar beperkt profiteren van het feit dat de RBNZ voorop loopt in de rentecyclus. Nabij NZD/USD 0.70 voelt ook de kiwi dollar de druk van een algemeen sterke USD. Anderzijds weerspiegelt de NZD/AUD combinatie wel de verschillende beleidsaanpak van de RBNZ en de RBA. Die trend kan nog wel even aanhouden. Gezien de geloofwaardige aanpak van de RBNZ zien we de kiwi als relatief goed bestand tegen een eventuele verdere USD-stijging. NZD/USD bevindt zich momenteel in een korte termijn zijwaarts kanaal tussen 0.68/0.73. Groeiende rentesteun draagt er toe bij dat de bodem van dit kanaal goed beschermd is.

Figuur - NZD/USD: kiwi dollar consolideert tegen een algemeen sterke USD .

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Hier gaan we weer

Hier gaan we weer

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

Zweedse kroon terug naar af

Zweedse kroon terug naar af

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.