Dollar gaat door op zijn elan

De markten: kort op de bal

Technisch niveaus sneuvelen, niet enkel in EUR/USD

Sinds hoger dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfers vorige week woensdag, loopt de speculatie op snellere monetaire normalisatie door de Fed op. Dat kan zowel onder de vorm van versnelde renteverhogingen of door een snellere afbouw van de netto-obligatieaankopen. De breuk beneden 1.1495 zorgde voor een technische valversnelling in EUR/USD. Die is tegelijk een motie van wantrouwen in de eenheidsmunt. ECB-tenoren (Lagarde, Lane) blijven de boot van beleidsnormalisatie afhouden. De druk van Europese ingevoerde inflatie (e.g grondstoffen) neemt op korte termijn door die EUR/USD-daling alleen maar toe. Of dit een goede zaak is voor de Europese economie (een zeker voor de consument) is een andere vraag. De ECB ziet er op dit ogenblik weinig graten in.

Gisteren kreeg de dollar nog een bijkomend duwtje in de rug van sterke Amerikaanse cijfers. Kleinhandelsverkopen (1,7% m/m), productiecijfers en de capaciteitsbezetting, de voorraadopbouw en zelfs een belangrijke indicator over de huizenmarkt (NAHB), kwamen allemaal sterker uit dan verwacht. De voorbije dagen heerste er op de markten nog altijd enige terughoudendheid over hoe fors de centrale banken de rente kunnen optrekken zonder de groei vroegtijdig af te remmen. Die onzekerheid wordt niet met één datareeks weggewerkt, maar de data gisteren suggereren dat de Fed wel degelijk de ruimte heeft om in te grijpen. De economie is sterk genoeg. De Amerikaanse 2-j rente nestelt zich boven de kaap van 0.50%. De 10-j rente noteert opnieuw boven 1.60% en, belangrijk voor de munt, de Amerikaanse reële rente kruipt weg van de recente dieptepunten.

Recent sijpelden economische data en/of bewegingen op de rentemarkt dikwijls maar beperkt door naar de wisselmarkt. Wat de dollar betreft komt daar nu toch wat verandering in. EUR/USD testte vanmorgen al het 1.1290 steunniveau (62% herstel van de post-corona USD-terugval). Bij een volgehouden breuk is 1.1040 het volgende belangrijke ijkpunt. Ook andere USD-combinaties breken door belangrijke technische referenties. USD/JPY (114.90) bevindt zich op het hoogste niveau sinds begin 2017. De handelsgewogen USD (DXY) probeert de kaap van 96.10 (50% herstel) te ronden. De ‘kleinere’ dollars (CAD, NZD, AUD) houden beter stand dan de euro en de yen, maar ook hier heeft de greenback de bovenhand. De sterke dollar en het vooruitzicht op mogelijk snellere Amerikaanse beleidsnormalisatie is slecht nieuws voor munten van niet-kernlanden met een hoge inflatie/lage reële rente zoals Hongarije of Polen. Ze kon de forint gisteren nauwelijks profiteren van een nieuwe, stevigere, renteverhoging van de MNB. De zloty blijft in het defensief, ondanks de start van de rentecyclus door de Poolse centrale bank. Het historisch dieptepunt (voor de zloty) van EUR/PLN 4.68 blijft binnen handbereik (nu 4.65). 

Figuur - EUR/USD: Technische steunniveaus sneuvelen één voor één. 1.1290 is de volgende in de rij.

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Hier gaan we weer

Hier gaan we weer

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

Zweedse kroon terug naar af

Zweedse kroon terug naar af

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.