Omzet in Amerikaanse kleinhandel overtreft consensus

De markten: kort op de bal

Amerikaanse 2j.-rente op weg naar nieuwe cyclische top

De Amerikaanse kleinhandelsverkopen haalden in oktober met sprekend gemak de lat. De algemene reeks steeg met 1,7% m/m vs. 1,4% verwacht. Dat is meer dan een verdubbeling van de stijging in september. De minder volatiele reeks, gezuiverd voor onder meer wagens en brandstof, tekende een stijging met 1,4% op tegenover de 0,7% verwacht. De meest enge maatstaf (die o.a. ook bouwmaterialen uitsluit) klom 1,6%. Die zogenaamde controlegroep geniet dikwijls de meeste belangstelling omwille van de betere correlatie met het aandeel private consumptie in het Amerikaans BBP. De toegenomen omzet was breed gedragen met 11 van de 13 categorieën in plus.

De goede cijfers komen toch een beetje onverwacht na de schokkende daling in het Amerikaans consumentenvertrouwen vorige week. De indicator tuimelde naar een tienjarig dieptepunt omwille van de zeer scherpe inflatie die de koopkracht van de consument steeds meer uitholt. Tot nader bericht zien we daar weinig van in harde economische data. Net die hoge inflatie kan een deel van de goede uitkomst vandaag verklaren. De kleinhandelsverkopen zijn namelijk een nominale reeks (niet gecorrigeerd voor prijsstijgingen). Bovendien vond er omwille van de pandemie een grote shift naar kopen van goederen i.p.v. diensten plaats. Van de 13 categorieën in de datareeks, is er slechts één die zich situeert in de diensteneconomie: horeca (0% m/m).

De markt heeft weinig oog voor die nuances. Amerikaanse rentes stijgen door na de publicatie, vooral aan het korte eind van de curve. Dat segment kent de sterkste correlatie met de beleidsrente van de Fed en suggereert dat markt het scenario van renteverhogingen opnieuw meer kans toedicht. Momenteel verdisconteert de Amerikaanse geldmarkt 2,5 renteverhogingen tegen eind 2022. De tweejaarsrente is ondertussen op weg naar een sluiting op het hoogste niveau sinds maart 2020 (0,54%). De Amerikaanse dollar aarzelde even maar wint nu toch terrein. EUR/USD duikt verder beneden 1,14 en handelt in de buurt van 1,1338. De eerstvolgende steunzone van 1,129 (61,8%-dollarherstelbeweging van maart 2020-januari 2021) komt steeds prominenter op de radar.

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Hier gaan we weer

Hier gaan we weer

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

Zweedse kroon terug naar af

Zweedse kroon terug naar af

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.