Pond veegt post-BoE verlies tegen euro uit

De markten: kort op de bal

Bailey legt schuld voor foute inschatting renteverhoging bij de markt

vlagecUK

Gisteren verschenen Bank of England voorzitter Bailey, hoofdeconoom Pill en de gouverneurs Saunders en Mann voor een commissie van het Britse Parlement om er hun beleid toe te lichten. Zoals verwacht ging veel aandacht naar de ‘verstoorde’ communicatie over een eventuele renteverhoging op de vergadering van begin deze maand. Bailey zei dat de markten te ver waren weggelopen met zijn verklaringen over oplopende inflatie en het feit dat daar tegen moet worden opgetreden. Hij herhaalde wel dat hij zich, als iemand die actief is in de ‘business van (prijs)stabiliteit’, zeer ongemakkelijk voelt bij de oplopende inflatie, zelfs al zijn verschillende componenten die aan de oorzaak liggen van de stijging tijdelijk van aard. Bailey bevestigde dat de beslissing op 4 november een ‘close call’ was. De situatie op de arbeidsmarkt zal bepalen of hij (en waarschijnlijk ook anderen) al of niet overgaan tot die eerste renteverhoging. De BoE wil vooral duidelijkheid dat het uitdoven van het schema voor tijdelijke werkloosheid eind september vlot wordt verteerd. De eerste tekenen zijn alvast gunstig. Het grootste deel van de mensen uit het systeem van tijdelijke werkloosheid zijn terug aan de slag en de indicaties over de werkloosheidsgraad zijn beter/lager dan de BoE prognoses. Sommige lonen (onder andere voor starters) trekken aan, maar ook een havik zoals raadslid Saunders ziet nog geen tekenen van een algemene loon-prijsspiraal. ‘Toevallig’ stond vanmorgen het maandelijkse Britse arbeidsmarktrapport op de agenda.

De tewerkstelling over de drie maanden tot september (247 000) neemt sneller toe dan verwacht en dat vertaalt zich ook in een lagere werkloosheidsgraad (4.3% van 4.5%). Er zijn ondertussen zelfs 235 000 mensen mee aan het werk dan voor de start van de coronacrisis. Het aantal opstaand vacatures (1.17 mln) bevindt zich op recordhoogte. De loondata tonen een iets gematigder beeld. Toch zullen deze cijfers Bailey en Co geruststellen in verband met de vlotte uitdoving van het programma van tijdelijk werkloosheid.

Britse rentes stijgen vanmorgen marginaal. Gisteren was er een kleine opwaartse versnelling bij de start van de hoorzitting. Aan het einde van de dag was de Britse rentestijging wel nauwelijks hoger dan in de VS of de EMU. EUR/GBP zette wel opnieuw een stap lager. Ook dat kwam echter in belangrijke mate op conto van een zwakke euro. Een valversnelling in EUR/USD trok ook EUR/GBP mee. Vanmorgen bouwt het pond na de cijfers zijn winst verder uit. EUR/GBP valt terug tot 0.8560 en deze keer pikt ook cable (GBP/USD) een graantje mee. Na de novembervergadering zal er altijd onzekerheid blijven over het stemgedrag binnen het BoE MPC. Toch gaat de markt opnieuw mee in de redenering van voorzitter Bailey dat het ‘a close call’ blijft en dat een eerste stap (van 0.1% tot 0.25 %) iets waarschijnlijker is dan een ongewijzigd beleid. Voor EUR/GBP opent dit sneller dan verwacht opnieuw het pad richting de steun nabij 0.84. Het pond is duidelijk beter in vorm dan de euro. Zoals in EUR/USD is de nieuwe daling van EUR/GBP vooral een motie van wantrouwen van de markt in de hardnekkige weigering van de ECB om ook maar enige monetaire bijsturing te overwegen ondanks oplopende inflatie en een economisch herstel dat goed op koers blijft. In geval van een breuk lager komt de zone EUR/GBP 0.8282 (pre-corona dip) opnieuw op de radar. 

Figuur - EUR/GBP : zwakke euro en uitzicht op BoE normalisatie brengen EUR/GBP nabij jaardieptepunt.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Hier gaan we weer

Hier gaan we weer

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

Zweedse kroon terug naar af

Zweedse kroon terug naar af

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.