Hongaarse inflatie versnelt tot 6,5%

De markten: kort op de bal

Steekt de MNB een tandje bij volgende week?

De Hongaarse inflatie klom in oktober van 5,5% tot 6,5% (1,1% m/m). Dat is het snelste tempo sinds september 2012 en opnieuw hoger dan de verwachte 6,2%. De voor energie- en voedselprijzen gezuiverde kerninflatie bedroeg 4,7% j/j (0,6% m/m) komende van 4,2% in september. We moeten al terug tot februari 2012 voor nog hogere niveaus. De bestendig hoge inflatie brengt de Hongaarse centrale bank (MNB) in een lastig parket. Ze streeft naar een inflatie op middellange termijn van 3% en aanvaardt een maximale afwijking van 1 ppt langs weerszijden. Om die doelstelling te bereiken, trapte ze in juni een ambitieuze verstrakkingscyclus af met drie opeenvolgende renteverhogingen van 30 bpn van 0,6% tot 1,5%. Op de twee daaropvolgende beleidsvergaderingen halveerde ze het tempo, vooral uit vrees om de herstellende economie niet onnodig af te remmen. De markt denkt echter dat de centrale bank toch meer dan één tandje zal (moeten) bijsteken wil ze de oplopende inflatie echt een halt toeroepen. De ontwikkelingen bij de MNB’s Centraal-Europese collega’s zijn een teken aan de wand. De Tsjechische centrale bank verraste met een historische renteverhoging van 125 bpn. In Polen haalde monetaire opperduif en voorzitter van de centrale bank Glapinski bakzeil. Er volgde vorige week een groter dan verwachte renteverhoging van 75 bpn na de al even onverwachte aftrap van de verstrakkingscyclus een maand eerder. Hongaarse geldmarkten positioneerden zich de afgelopen weken eveneens voor een agressievere aanpak door de MNB. Ze zien de Hongaarse interbankenrente over drie maanden zo’n 90 basispunten hoger dan vandaag. In de veronderstelling dat de MNB zich aan het regime van maandelijkse renteverhogingen houdt, betekent dit dus een terugkeer naar het originele verstrakkingsritme a rato van 30 bpn. Omwille van die al vrij agressieve herpositionering, blijft de impact na de inflatiecijfers van vandaag beperkt. De Hongaarse forint heeft het sinds september opnieuw lastig. De combinatie van een minder doortastende aanpak van de MNB en steeds hogere inflatie weegt op de munt. De forint verliest ook vandaag lichtjes terrein tot EUR/HUF 361. Dat is zwak vanuit een historisch perspectief. In tegenstelling tot de geldmarkt, is de wisselmarkt terughoudender in haar anticipatie op een eventueel opnieuw meer ingrijpendere aanpak van de centrale bank. Aan voorzitter Matolcsy om de forint volgende week dinsdag van het tegendeel te bewijzen.

EUR/HUF

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Hier gaan we weer

Hier gaan we weer

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

Zweedse kroon terug naar af

Zweedse kroon terug naar af

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.