Amerikaanse Huis keurt infrastructuurwet goed

De markten: kort op de bal

Lot over sociaal steunpakket blijft onzeker

Het Amerikaanse Congres gaf vrijdag in de late uurtjes dan toch groen licht voor de infrastructuurwet van president Biden. De Senaat keurde die in augustus al goed. In het Huis van Afgevaardigden raakten Democraten het onderling niet eens. Progressieven koppelden het lot van de wet aan de passage van een bijzonder omvangrijk sociaal steunpakket van een kleine $2000 miljard. Enkele gematigde Democraten hebben echter bezwaren tegen de omvang. Zij hebben een grote hefboom omdat hun steun cruciaal is om de flinterdunne Democratische meerderheid te verzilveren. Sommige progressieven bonden in nadat de gematigden plechtig beloofden om vóór het tweede steunpakket te stemmen ergens midden november. Toch blijft het lot hoogst onzeker: het vereist namelijk de steun van alle Democraten want de Republikeinen zijn tegen. Dat was minder het geval vrijdag want 13 van hen compenseerden ruimschoots het stemverlies van zes progressieve Democraten. Het voorstel haalde het uiteindelijk met 228 tegen 206.

Enkel Biden’s handtekening ontbreekt nog om het voorstel in wet om te zetten maar dat is slechts een formaliteit. Het totaalplaatje bedraagt zo’n $1200 miljard waarvan een slordige $550 miljard eigenlijk geldt als bijkomende uitgaven en voorwerp uitmaakten van de stemming. Met dat bedrag wil de Biden-administratie over een periode van vijf jaar onder andere investeren in wegen en bruggen, het spoorwegennet, publiek transport, het elektriciteitsnet, drinkbaar water en toegang tot snel internet. Voor financiering kijkt de regering richting ongebruikte middelen uit fondsen opgericht na de pandemie, terugverdieneffecten, opgedreven fraudeopsporing en uitstel van implementatie van Medicare-regelgeving onder voormalig president Trump (geschat op $177 miljard over een periode van 10 jaar).

De eerste marktreactie van deze morgen is relatief beperkt. Amerikaanse rentes stijgen ongeveer anderhalf basispunt doorheen de curve. Dat is waarschijnlijk deels een technisch herstel na de oplawaai van eind vorige week. De tienjaarsrente ging zwaar onderuit nadat de koudwatervrees van de Bank of England een stevige herpositionering (terugschroeven van de verwachtingen omtrent beleidsnormalisatie) uitlokte. De renteval stopte nabij steun van 1,44% (23,6% van de herstelbeweging lopende van maart 2020-maart 2021). De Amerikaanse dollar handelt stoïcijns in de buurt van de vrijdagsluiting (EUR/USD 1,156).

Tienjaarsrente VS

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Hier gaan we weer

Hier gaan we weer

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

MNB zet inflatiestrijd met rug tegen de muur voort

Zweedse kroon terug naar af

Zweedse kroon terug naar af

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces

RBNZ zet in op sneller normalisatieproces
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.