Amerikaanse CPI perfect zoals verwacht

De markten: kort op de bal

Marktsentiment neemt rest van de handelsdag voor zijn rekening

Flag US

De Amerikaanse inflatie (CPI) klokte in december af op 1.9% j/j (-0.1% m/m) t.o.v. 2.2% in november. Het is de derde daling op rij en de eerste keer sinds augustus 2017 dat de inflatie onder de 2%-doelstelling van de Fed belandt. De belangrijkste reden daarvoor is de forse daling van de olieprijs. Dat blijkt uit de stabiele kerninflatie – die geen rekening houdt met onder meer energie- en voedingsprijzen. Die inflatiemaatstaf bleef in december onveranderd op 2.2% j/j (0.2% m/m). De cijfers zijn exact wat de markt verwachtte.

De Amerikaanse inflatiecijfers waren het enige belangrijke ijkpunt voor vandaag en stonden centraal op de meeste beleggersagenda’s. Ze verdienen – terecht – de aandacht want de Fed nam bij monde van haar voorzitter recent een belangrijke verbale bocht inzake monetair beleid. De Amerikaanse centrale bank stelt zich geduldig en meer data-afhankelijk op nadat ze tijdens de vorige beleidsvergadering de markten opschrikte met haar (té) vastberaden monetaire normalisatiedrang. De cijfers suggereren in ieder geval dat de inflatie ondanks een uiterst krappe arbeidsmarkt nog niet wild om zich heen slaat. Ze bieden de Fed de kans om inderdaad de kat uit de boom te kijken vooraleer een nieuwe monetaire stap te zetten.

De marktimpact na de cijfers blijft eerder beperkt. Het algemeen sentiment neemt het vanaf hier over. Het sentiment keerde t.a.v. deze ochtend. Europese beurzen ruilen winst voor verlies. Ook de Amerikaanse beursfutures wijzen op een lagere opening. EUR/USD schuifelde voorzichtig hoger aan het begin van deze handelsdag en stabiliseerde ten tijde van de publicatie bij de intraday-hoogtes rond 1.153. Het paar krijgt het met de komst van de eerste Amerikaanse traders wel wat moeilijker en gaat ondertussen richting openingsniveaus rond 1.15, een belangrijke technische kaap die het koppel pas recent herwon.
 

Figuur - EUR/USD test opnieuw belangrijke 1.15-grens

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.