BoE-hoofdeconoom kondigt “live” beleidsvergadering aan

De markten: kort op de bal

Monetaire “noodmaatregelen niet langer nodig”

Huw Pill volgde nog niet zo lang geleden Haldane op als hoofdeconoom van de Bank of England. Gisteren gaf hij zijn eerste interview in die hoedanigheid en het was er meteen een om de oren bij te spitsen. Zakenkrant Financial Times ging met de primeur lopen.

Pill komt meteen ter zake. Hij zegt dat de volgende beleidsvergadering op 4 november “live”. Dat is vakjargon waarmee hij verduidelijkt dat een wijziging in het monetaire beleid niet uitgesloten is. Markten gaan daar sinds de tussenkomst van gouverneur Bailey afgelopen weekend (zie apart bericht van maandag) met vrij grote overtuiging vanuit: ze verdisconteren momenteel zo’n 80% van een reguliere renteverhoging (25 bpn). Het zou niet ongewoon zijn mocht de BoE voorzichtig van start gaan en de eerste renteverhoging sinds 2018 ‘afkappen’ op 10 of 15 bpn. Vanuit dit oogpunt is een eerste opstapje begin volgende maand voor de markten een gedane zaak.

Maar de hoofdeconoom waarschuwt: áls de BoE straks van koers verandert, is dat vooral een normalisatie van het extreem soepel beleid. De monetaire noodmaatregelen acht hij niet meer noodzakelijk. Het is echter even onnodig om een echt remmend beleid te hebben met rentes hoger dan de 0,75% die bestond vóór de crisis. Pill maakt daarmee het subtiel onderscheid tussen beleidsnormalisatie en regelrechte monetaire verstrakking. Die nuance is belangrijk omdat de markten recent nogal stevig de vlucht vooruit namen. De beleidsrente zou volgens de huidige prijzen al na de eerste beleidsvergadering in 2022 de kaap van 0,5% bereiken. Dat is de grens die de BoE vooropstelde waarop ze stopt met het herinvesteren van de middelen uit vervallen obligaties. De balans bouwt vanaf dat moment af. Ter vergelijking: de Fed zal pas ten vroegste midden volgend jaar de netto-obligatieaankopen tot nul hebben herleid maar zal het balanstotaal daarna nog enige tijd stabiel houden. In de zomer van volgend jaar – wanneer de markt de beleidsrente op 1% verwacht – zou de BoE in principe zelfs actief obligaties beginnen verkopen. Die agressieve marktpositionering komt niet vanuit het niets. Britse inflatie blijft hardnekkig hoog (3,1% j/j in september) en wordt bij de BoE verwacht nog verder op te lopen tot meer dan 4% eind dit jaar. In zijn persoonlijke inschatting, gaat Pill zelfs uit van (meer dan) 5%. De Britse centrale bank liet bij monde van Bailey en anderen meermaals verstaan dat ze daarop moet en zal reageren.

Het interview van Pill houdt daarom een duidelijke boodschap in aan het adres van de markt: loop niet té hard van stapel. Het is nog vroeg, maar het pond blijft er tijdens de Europese opening vanmorgen voorlopig ijzig kalm onder. EUR/GBP houdt stand nabij de recente 2021-dieptepunten. Voor een eerste reactie op de rentemarkten is het nog even wachten op de opening.

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Turkse centrale bank grijpt in op wisselmarkt

Turkse centrale bank grijpt in op wisselmarkt

Powell verlaat “Team Temporary”

Powell verlaat “Team Temporary”

Europese inflatie tekent nieuw record op

Europese inflatie tekent nieuw record op

Chinees bedrijfsvertrouwen iets sterker in november

Chinees bedrijfsvertrouwen iets sterker in november
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.