Centrale Bank van (Turkije) Erdogan hakt in de rente

De markten: kort op de bal

Turkse lira verkent nieuwe dieptepunten. Nog maar eens

De Turkse centrale bank (CBRT) zette het mes in de beleidsrente: van 18% tot 16%. De markten voelden de bui al hangen toen president Erdogan vorige week het beleidscomité grondig herschikte en drie gouverneurs inruilde voor meer … gezagsgetrouwe figuren. Het is breed bekend dat Erdogan groot voorstander is van lage rentes. De man beslist zelf niet over het monetair beleid maar heeft wel zeggenschap in de organisatie van de CBRT. Dat recht oefent hij op vrij regelmatige basis uit. De renteknip an sich kwam misschien niet onverwacht; de grootteorde was dat wel. Markten gingen uit van een renteverlaging met 100 bpn.

Het is de tweede monetaire versoepeling op rij. In september ging er al eens 100 bpn af. In het beleidscommuniqué onderbouwt de CBRT de beslissing met vrijwel dezelfde argumentatie. De voorganger van huidig gouverneur Kavcioglu voerde een agressieve verstrakkingscyclus door om de hoge inflatie te counteren. De effecten daarvan zijn voelbaar op de kredietverlening en de binnenlandse vraag, aldus de CBRT. Dat de inflatie vandaag 17% j/j (kerninflatie) of zelfs 19,6% (algemene inflatie) bedraagt is geen reden tot bezorgdheid. Dat is het gevolg van onder meer de scherpe energieprijsstijgingen en verstoorde productiekettingen en dus slechts tijdelijk. De CBRT schermt m.a.w. met dezelfde argumenten van pakweg de ECB. Het verschil is alleen dat de euro in tegenstelling tot de Turkse lira niet elke dag een nieuw diepterecord zet. Zo’n fors verzwakkende munt riskeert een zichzelf versterkende spiraal op te wekken van alsmaar negatievere reële rentes, een zwakkere munt en versnellende inflatie. De enige manier om die te breken is een doortastend optreden van de CBRT. Dat zit er niet meteen aan te komen; al laat ze wel verstaan dat er voor de rest van het jaar nog maar “beperkte” ruimte is voor verdere verlagingen. Een gewaagde uitspraak ...

De Turkse lira is uiteraard kind van de rekening: EUR/TRY sprint naar nieuwe recordhoogtes. Het koppel tikt voor het eerst in de geschiedenis de 11 aan. USD/TRY flirt met 9,5, ook dat is een nieuw dieptepunt voor de lira.

EUR/TRY

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Turkse centrale bank grijpt in op wisselmarkt

Turkse centrale bank grijpt in op wisselmarkt

Powell verlaat “Team Temporary”

Powell verlaat “Team Temporary”

Europese inflatie tekent nieuw record op

Europese inflatie tekent nieuw record op

Chinees bedrijfsvertrouwen iets sterker in november

Chinees bedrijfsvertrouwen iets sterker in november
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.