De verloochening van Erdogan

De markten: kort op de bal

Turkse lira op weg naar zwakste koersen ooit tegen eurosubtitel

“En voor het jaar rond is zult gij mij drie keer verloochenen voordat de haan gekraaid heeft…”.

Vanochtend kraaien de Turkse hanen in koor. De verloochening van president Erdogan tov de centrale bank is een feit. De eerste kwam er in november vorig jaar. Hoofd van de centrale bank Uysal en minister van financiën Albayrak kregen de C4 voorgeschoven. Snel slinkende FX reserves en vooral de opwaartse rentecyclus waren niet naar de zin van president Erdogan. Die zweert bij hoog en bij laag dat hogere rentes tot nog hogere inflatie zullen leiden. De rentes moeten dus laag blijven om de economie te steunen; een crashende munt ten spijt. De tweede verloochening volgde in maart dit jaar. Uysal’s opvolger Agbal zette zich af tegen Erdogan’s onorthodoxe monetaire visie. Door doortastend op te treden won de centrale bank zowaar aan geloofwaardigheid. Agbal trok de beleidsrente op tot 19% wat de reële rente opnieuw positief maakte. Uiteindelijk betaalde hij het gelag om zijn inflatiekruistocht eigenzinnig door te zetten. Na Agbal kwam Kavcioglu. Het lot van zijn voorgangers indachtig danst de man naar de pijpen van Erdogan. In september verlaagde de Turkse centrale bank de beleidsrente van 19% tot 18% ondanks de belofte om de reële rente positief te houden. Kavcioglu kijkt voortaan naar de onderliggende kerninflatie, die zo’n 3 procentpunten lager is dan de hoofdinflatie. Don’t hate the player, hate the game. In de aanloop naar de beleidsvergadering van volgende week wou Erdogan vermoedelijk zekerheid inbouwen voor een nieuwe renteverlaging. Bij onmiddellijk decreet bedankte hij vannacht drie leden van monetair comité voor bewezen diensten. Onder hen enkele oude getrouwen van Kavcioglu’s orthodoxe voorgangers die weerstand boden tegen de beslissing van vorige maand. Tegelijkertijd stelde Erdogan al één bondgenoot als vervanger. KU-KE-LE-KUUUUUUUUUUU!

Op de wisselmarkt is de Turkse lira opnieuw het kind van de rekening. De munt had het deze week al lastig na oorlogstaal van Erdogan aan het adres van Syrië en gaat er vandaag volledig onderdoor. EUR/TRY stijgt tot 10.63. Het absolute dieptepunt voor TRY staat op 10.75. Met ook nog een extra renteverlaging in het verschiet is een verdere TRY-verzwakking richting 11 (en meer) waarschijnlijk. 

EUR/TRY: Turkse lira opnieuw onderuit

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.