Polen en EU opnieuw op (legale) ramkoers

De markten: kort op de bal

Poolse zloty terug naar af

POLEXIT is fake news. Op die manier reageerde Pools premier Morawiecki (PiS) via Facebook op de grootste anti-regeringsprotesten van het jaar. Oppositiepartijen verdenken de regering ervan om Polen uit de EU te manoeuvreren. De recente escalatie kwam er nadat het Poolse hooggerechtshof – via de nodige controversiële kunstgrepen een bastion van PiS-bondgenoten – oordeelde dat bepaalde EU-wetgeving niet van toepassing is op Pools grondgebied. Het was premier Morawiecki himself die de zaak initieel aanspande. De EU en Polen vechten al enkele jaren een juridisch robbertje uit. Polen bevindt zich in de “artikel 7-procedure” die volgens het Europese verdrag bepaalde rechten van een EU-lidstaat kan opschorten. Denk dan maar aan vertegenwoordiging in diverse commissies of stemrecht. De EU startte de procedure nadat de Poolse wetgevende macht de rechterlijke macht de voorbije jaren langzaamaan opslorpte en vervolgens bijvoorbeeld een heksenjacht op persvrijheid startte. Het abortusverbod is nog zo’n heet hangijzer. De laatste Poolse provocatie deed alarmbellen afgaan in verschillende Europese hoofdsteden. De belangrijkste ministers van Buitenlandse Zaken riepen Polen al op het matje. Omdat de artikel 7-dreiging duidelijk weinig indruk maakt, denkt Europa er nu over na om Poolse subsidies te bevriezen. Het gaat zowel om het Poolse Covid-verzoek van €36 miljard als de €139 miljard subsidies die via de Europese begroting tussen nu en eind 2027 richting Warschau zouden vloeien. Voor harde maatregelen te treffen, wacht Europa mogelijk op de publicatie in het Poolse Staatsblad. Pas dan is de uitspraak van het Poolse hooggerechtshof wettelijk bindend.

Het controversiële vonnis verlengde de dollemansrit van de Poolse zloty vorige week. Op de vooravond van de beleidsvergadering van de Poolse centrale bank (NBP) noteerde EUR/PLN aan 4.62. Een dag en een onverwachte renteverhoging tot 0.5% later sloot het muntenpaar rond 4.55. NBP-voorzitter Glapinski temperde op donderdag de verwachtingen rond de nakende verstrakkingscyclus en slingerde EUR/PLN weer tot 4.58. Op vrijdag was de cirkel dankzij het hooggerechtshof rond met een weeksluiting nabij 4.61. Het debacle verzuurt het korte termijn sentiment ten aanzien van een structureel ondergewaardeerde Poolse zloty. Toch blijven bewegingen > EUR/PLN 4.60 volgens ons PLN-koopgelegenheden. Het risico op een POLEXIT is bijzonder klein omdat zo’n 80% van de Poolse bevolking pro-EU is. Daarnaast verwachten we ondanks Glapinski’s verwoede pogingen toch extra rentesteun voor de zloty in november en/of december omwille van de oplopende/ontsporende inflatie (5.8% j/j in september). 

EUR/PLN: een volatiele week

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.