Bank of England hint op start rentecyclus voor het jaareinde

De markten: kort op de bal

EUR/GBP botst op 0.8472/50 steunzone

vlagecUK

Twee belangrijke leden van de Britse centrale bank – voorzitter Bailey en zwaargewicht Saunders – haalden de weekendpers met agressievere commentaren over het monetaire beleid. Bailey waarschuwde voor zeer schadelijke economische gevolgen van ontsporende inflatie tenzij beleidsmakers actie ondernemen. Raadslid Saunders verwees op zijn beurt naar marktverwachtingen. Die houden sinds enkele weken rekening met een scenario waarin de Bank of England al voor het jaareinde een eerste renteverhoging doorvoert. Saunders – inflatiehavik van natuur – kan zich daar perfect in vinden. Het Britse pond (EUR/GBP 0.8480) blijft vanochtend sterk, maar kan de winst niet echt uitdiepen. Het technische plaatje speelt hier een rol met sterke steun rond 0.8472/50.

In een breder perspectief valt op dat de Bank of England een eerste renteverhoging overweegt, en vermoedelijk zal doorvoeren, vooraleer de netto-aankopen van overheidsobligatie uitdoven. Het bestaande QE-programma loopt officieel immers tot eind dit jaar. Markten trekken hier best bredere lessen uit. Tot nu toe houdt iedereen zeker in Europa en deels in de VS rekening met een monetaire rustpauze tussen het beëindigen van de netto-aankopen en een eerste renteverhoging. Het Britse voorbeeld leert dat het doel de middelen heiligt in een context van een permanentere inflatiedreiging. In de VS houdt de markt al rekening met een eerste renteverhoging zo’n zes maanden na de vermoedelijke QE-einddatum (midden 2022). In Europa blijven de afbouw en een eerste renteverhoging voor markten een ver-van-mijn-bedshow, maar u weet: hoe lager de verwachtingen, hoe groter de potentiële marktreactie…

EUR/GBP botst op sterke steun rond 0.8472/50

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.