Sterke data en stijgende olieprijs stuwen loonie vooruit

De markten: kort op de bal

EUR/CAD op weg naar bodem 2020

Afgelopen vrijdag stonden niet enkel de Amerikaanse payrolls op het menu. De Canadese noorderburen publiceerden ook het arbeidsmarktrapport voor de maand september en die vielen zonder nuances in de smaak. Netto kwamen er 157 100 jobs bij, veel meer dan de verhoopte 60 000. Daarmee zijn alle 3 miljoen jobs die tijdens de pandemie sneuvelden nu gerecupereerd. Bovendien was de stijging van het aantal voltijdse betrekkingen nog hoger (+193 600; sterkste sinds september vorig jaar). In september sneuvelden 36 500 part-time jobs. De werkloosheidsgraad daalde zoals verwacht van 7.1% tot 6.9%, maar analisten hielden er geen rekening mee dat die synchroon zou gebeuren met een forse toename van de participatiegraad (65.5% van 65.1%; evenaring van pre-pandemie niveau).

De gezonde Canadese arbeidsmarkt pleit samen met de inflatie-ontwikkelingen voor een voortzetting van de afbouw van de netto obligatieaankopen door de Canadese centrale bank (BoC) eind deze maand (27/10). Voorlopig is het wekelijkse aankooptempo CAD 2 miljard/week. Een daling tot CAD 1 miljard/week is waarschijnlijk. Het effent het pad voor renteverhogingen in 2022. De kortetermijn rentemarkt verdisconteert een eerste toename met 25 basispunten (0.25% tot 0.50%) op het einde van het 2e kwartaal.

De Canadese munt profiteerde van de sterke cijfers. USD/CAD zakte door de 1.2494 steun tot het laagste niveau (sterkste voor CAD) sinds begin augustus. Behalve de economische data en het vooruitzicht op verdere beleidsnormalisatie, hielp de stijgende olieprijs het herstel van de loonie sinds begin deze maand. De beweging is nog sterker in het muntenpaar EUR/CAD waar de euro totaal geen tegengewicht biedt. EUR/CAD viel van >1.50 eind september terug tot 1.44. Onderweg sneuvelde de 1.46-steunzone zonder boe of bah. Vanuit technisch oogpunt is 1.4264 (2020 bodem) het volgende rustpunt. 

EUR/CAD op weg naar 2020 bodem

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.