Exit voor Tsjechische premier Babis

De markten: kort op de bal

Kan de kroon nog winnen op een versnellende inflatiedynamiek?

vlagecOpening

Het Tsjechische parlement wordt na dit weekend grondig dooreengeschud. Het centrumrechtse blok (SPOLU) onder leiding van Petr Fiala behaalt procentueel de meeste stemmen tijdens de parlementsverkiezingen. Met 27.8% halen ze het nipt van de regerende populistische ANO-partij van controversieel zakenman Babis. Bovendien halen Babis’ bondgenoten de kiesdrempel niet. ANO regeerde samen met de Tsjechische sociale-democraten en met gedoogsteun van de communistische partij. Behalve SPOLU en ANO zetelen enkel nog de centrum-coalitie STAN en de extreemrechtse SPD in het 200-koppige Tsjechische parlement. Beide centrumcoalities gaven op voorhand aan dat ze niet willen samenwerken met de ANO-partij van Babis (72 zetels). Omdat ze numeriek samen de meerderheid halen (SPOLU: 79; STAN: 37) en bereid zijn tot samenwerking worden de coalitiegesprekken in theorie een makkelijke opgave. In de praktijk kan het proces vertraging oplopen. De Tsjechische president Zeman – twee handen op één buik met premier Babis – is formeel aan zet om een formateur aan te stellen. Voor de verkiezingen zei hij dat het initiatief zou gaan naar de leider van de grootste (individuele) partij. Naar Babis dus en niet naar Fiala als leider van het grootste blok. Gegeven de verkiezingsuitslag lijkt dit surreëel. Babis’ ANO-partij verdwijnt naar de oppositiebanken tenzij de tandem SPOLU-STAN breekt, maar die kans is uiterst klein. Voorlopig ontstaat er wel een soort van politiek machtsvacuüm aangezien de man met de sleutel in handen – Zeman – gisteren met spoed gehospitaliseerd werd en niet beschikbaar is voor commentaar.

De wisselmarkt reageert tijdens de Aziatische handelsuren niet op de nakende troonsoverdracht. Doorheen de dag zal duidelijker worden hoe gevoelig de munt voor politiek is, maar toch denken we dat de impact beperkt zal blijven. De Tsjechische munt heeft tegenwoordig enkel oog voor de inflatiedynamiek en voor de reactiefunctie van de centrale bank (CNB). Die kwam de voorbije maanden steevast agressiever dan verwacht uit de hoek met als voorlopig orgelpunt een renteverhoging met 75 basispunten (tot 1.5%) eind vorige maand. Tsjechische inflatiecijfers voor de maand september kunnen daarom vandaag mogelijk meer marktimpact hebben dan de stembusgang. De markt verwacht een verdere stijging op jaarbasis van 4.1% tot 4.6% wat het hoogste peil sinds oktober 2008 zou zijn. De hamvraag luidt of de kroon nog kan winnen op een versnellende inflatiedynamiek. De markt houdt over een beleidshorizon van één jaar immers al rekening met een beleidsrente van >=3%. EUR/CZK 25.25 blijft voorlopig (makkelijker dan gedacht) overeind.

EUR/CZK: sterke steun op 25.25

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.