September payrolls zetten licht op groen voor tapering …

De markten: kort op de bal

… maar de markt twijfelt een beetje

“Way below estimates”, “Big miss for second straight month”. Op het eerste zicht lijken de payrolls voor de maand september inderdaad een nieuwe teleurstelling. Er kwamen netto amper 194k nieuwe jobs bij, veel minder dan de 500k verwacht. Maar wie iets dieper graaft, stelt vast dat de dramatische headlines van de financiële media toch ook niet hoeven. Ten eerste werd de jobcreatie voor de maand augustus met meer dan 130k opwaarts bijgesteld tot 366k en met bijna 40k voor de maand daarvoor. Voorts is het teleurstellend hoofdcijfer voornamelijk het gevolg van een terugval in de publieke tewerkstelling met 123k. Dat komt dan weer op het conto van het openbaar onderwijs dat een jobverlies van maar liefst 161k optekent. Het Bureau of Labour Statistics geeft toe dat de seizoenszuivering omwille van de pandemie hier mogelijk het beeld scherp vertekent. In de private sector zwol de tewerkstelling met 317k aan, hetgeen – gecorrigeerd voor de opwaartse herziening van augustus – binnen de foutenmarge van de voorspellingen valt. Het bulk van de jobcreatie vond plaats in de zakelijke dienstverlening (+60k), informatica (+32k) en de transport & groot- en kleinhandel (120k). De werkloosheidsgraad tikte een nieuw post-pandemisch dieptepunt van 4,8% aan, al gaat dit gepaard met een onverwachte afname in de participatiegraad van 61,7% tot 61,6%. De lonen stegen maand-op-maand met een bovengemiddelde 0,6% tot 4,6% j/j. Dat de (private) economie nog steeds op toerental is, blijkt ook uit het aantal gewerkte uren/week. Dat klom opnieuw naar 34,8 en dat is beduidend meer dan in de voorgaande jaren.

Naar onze mening zal het rapport de Fed niet op andere gedachten brengen. Dit is de “degelijke” editie waar voorzitter in september op alludeerde. De Fed zal in november de afbouw van de obligatie-aankopen aftrappen. De markten twijfelen een beetje maar de herpositionering blijft uiterst beperkt. De Amerikaanse dollar zet een verwaarloosbaar stapje terug van EUR/USD 1,155 tot 1,157 met het gros van de beweging eigenlijk nog vóór de publicatie. Amerikaanse rentes geven hun beperkte dagwinsten op. De tienjaarsrente testte meermaals het 1,6%-steunniveau maar handelt ondertussen terug aan 1,57%. Een breuk in de aanloop naar het lange weekend (Columbus Day op maandag) was misschien sowieso niet zo evident.

VS tienjaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.