Lagarde trapt ECB forum af met vast mantra:

De markten: kort op de bal

“De inflatie is tijdelijk”

Flag EU

Het Europees equivalent van Jackson Hole ving gisteren aan. De tweedaagse vindt normaal gezien plaats in Sintra (Portugal) maar is gezien de omstandigheden opnieuw een online gebeuren. ECB-voorzitster Lagarde gaf de openingsspeech. Daarin hield ze vast aan het idee dat de huidige inflatie slechts tijdelijk van aard is. De algemene prijsstijging klom in augustus tot 3% j/j, het snelste tempo in een decennium. Maar het is belangrijk dat de centrale bank niet overreageert op tijdelijke aanbodschokken, klonk het. De beleidsprioriteiten op vandaag, met name de vergroening, zorgen voor een bijkomende inflatoire druk in bepaalde segmenten (bv. olie, gas) maar er zijn volgens de Française vooralsnog geen tekenen dat dit doorsijpelt in de bredere economie. De focus in Frankfurt ligt op de vraagzijde van de economie: de ECB moet die met het soepel beleid voldoende ondersteunen om inflatie bestendig richting de symmetrische 2%-doelstelling te brengen.

Lagarde’s boodschap valt toch wat uit de toon. De Amerikaanse centrale bank kondigde onlangs aan dat ze binnenkort met de afbouw van de netto-obligatieaankopen start. De enige reden waarom dat nog niet gebeurde is de arbeidsmarkt en zeker niet inflatie. Ook in het VK is de Bank of England beducht voor langerdurende inflatie en schuift ze langzaam maar zeker op richting een voorzichtige normalisatie van het beleid. Zoals steeds is de ECB op haar hoede voor premature speculatie op een (snelle) afbouw van PEPP/kwantitatieve versoepeling of, godbetert, een renteverhoging. De markten zijn er in elk geval minder gerust in. Verschillende maatstaven voor inflatieverwachtingen zetten gisteren nog maar eens een stapje hoger tot niveaus niet meer gezien sinds 2012/2013. Oplopende grondstoffenprijzen (Brentolie tikte gisteren bijv. meer dan $80/vat aan) droegen daar zeker toe bij. De rentemarkten stonden opnieuw onder opwaartse druk. Duitse rentes deden er tot 2,4 bpn bij (10 jaar). In de VS was de schade voor obligaties aanzienlijk: rentes scheurden meer dan 9 bpn hoger (30j.). Veel meer dan in Europa, ondersteunden de reële rentes daar mee de beweging. Vrees voor ontsporende inflatie zorgde overigens voor een risk-off golf op de andere markten (aandelenmarkten gingen soms meer dan 2% onderuit). Voor de euro is zo’n context, gecombineerd met een daglicht ontkennende ECB weinig hulp. EUR/USD naderde 1,1664. Die technische steunzone bleef uiteindelijk toch overeind. De muntencombinatie verloor netto eigenlijk niet zoveel en houdt vanmorgen, ondanks de fragiele handel, zelfs goed stand. Het had anders kunnen verlopen.

Duitse tienjaarsrente: decompositie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.