Canadese centrale bank neemt haar tijd

De markten: kort op de bal

Canadese dollar behoudt winst na recente comeback

Flag Canada

De Bank of Canada (BoC) hield gisteren zoals verwacht de rente onveranderd op 1.75%. Zoals de Federal Reserve in de VS, neemt ook de BoC minstens een adempauze op het pad van beleidsnormalisatie.


De Canadese economie kreeg recent tegenwind, vooral in de belangrijke oliesector. De daling van de olieprijs en -productie en transportproblemen in olieprovincie Alberta zorgden voor een aanzienlijke neerwaartse aanpassing van de groeivooruitzichten voor dit jaar. De centrale bank verwacht voor 2019 nog slechts een groei van 1.7% (tov 2.1%). Dit laat ook sporen na op de particuliere consumptie en weegt op de huizenprijzen in sommige regio’s. Toch gaat de BoC er vanuit dat de activiteit later dit jaar zal herstellen. Ze blijft ook positief over de investeringen buiten de oliesector. De economie kan in 2021 opnieuw boven trend groeien, aan 2.1%.


De lagere olieprijs zorgde voor een terugval en de algemene inflatie (1.7% in november). De groeivertraging maakt opnieuw wat capaciteit vrij in de economie en remt de inflatie tijdelijk af. Anderzijds wordt de neerwaartse druk op de inflatie ten dele teniet gedaan door de daling van de Canadese dollar eind vorig jaar.
Op korte termijn bouwt de BoC wat voorzichtigheid in maar gouverneur Poloz pleit toch nog steeds om door de recente kortetermijnontwikkelingen heen te kijken. De timing van een volgende renteverhoging is onzeker, maar Poloz is tot nader bericht nog steeds voorstander om de rente op termijn te verhogen richting een neutraal niveau (range 2.5%/3.5%). Poloz bevindt zich hiermee nog steeds aan de orthodoxe, eerder ‘hawkishe’ kant van een spectrum van centrale bankiers.


De Canadese dollar won gisteren nog lichtjes verder terrein, ook al omdat de olieprijs verder herstelde. Sinds de start van het jaar heeft de Canadese munt er een impressionant herstel opzitten. USD/CAD daalde van boven 1.36 tot 1.32. De beweging zal waarschijnlijk vertragen. Indien de olieprijs verder herstelt en de economie terug aantrekt in lijn met het scenario van de BoC kan het herstel van de Canadese dollar nog wel even verder gaan (ook al omdat het USD-momentum afzwakt). In dit verband zal eventuele winst tegen de euro mogelijk beperkter zijn dan tegen de dollar (stijging van EUR/USD).
 

Figuur - USD/CAD: BoC neemt een pauze maar bijkomende rentesteun voor de CAD blijft mogelijk

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.