Bank of England iets korter bij een eerste renteverhoging?

De markten: kort op de bal

EUR/GBP valt opnieuw terug in bestaande handelsband

vlagecUK

Bank of England voorzitter Bailey zette eerder deze maand de toon voor de BoE-beleidsvergadering door te zeggen dat aan de minimale voorwaarden voor een iets strakker beleid stilaan voldaan is. De data maakten het de Bank of England recent echter niet gemakkelijk. De inflatie versnelde, maar de activiteitsdata toonden een verlies aan momentum.

In haar beslissing hanteert de BoE vandaag een licht agressieve toon. De beleidsrente blijft uiteraard onveranderd op 0.1%. Twee gouverneurs (van 9) vonden dat het aankoopprogramma van overheidsobligaties beperkt kan worden tot £845 miljard ipv de vooropgestelde £875 miljard tegen het einde van het jaar. Dat betekent de facto het programma zo snel mogelijk stoppen.

Vergeleken met de vooruitzichten in het uitbreide beleidsreport van augustus, stelt de BoE haar groeiverwachting voor het derde kwartaal 1% neerwaarts bij. Daardoor blijft de activiteit aan het einde van de periode nog steeds ongeveer 2.5% beneden het precorona niveau. Vooral aanbod- en productiebeperkingen worden met de vinger gewezen. De arbeidsmarkt is een bron van onzekerheid. De werkloosheidsgraad daalt, maar in juli bleven nog meer mensen in het systeem van tijdelijke weerloosheid dan gedacht. Dit systeem dooft eind september uit en geeft de BoE de tijd om de situatie te evolueren tegen het nieuw beleidsrapport in november.

Ondanks de groeivertraging lopen de prijsstijgingen sneller op dan verwacht (3.2% j/j in augustus). Basiseffecten spelen een belangrijke rol, maar ook producenten rekenen stijgende algemene kosten steeds meer door naar de eindconsument. De inflatie kan verder oplopen boven 4% in het vierde kwartaal. De inflatie-opstoot boven 3% verplichtte gouverneur Bailey overigens om in een formeel schrijven tekst en uitleg te geven aan minister van Financiën Sunak. Stijgende gasprijzen vormen een bijkomend opwaarts prijsrisico maar toch blijft de BoE erbij dat de inflatie grotendeels tijdelijk van aard is. In augustus gaf de BoE al aan dat een beperkte verstrakking nodig is om inflatie op termijn terug te brengen tot de 2% doelstelling. Dat idee heeft de voorbije maand nog aan kracht gewonnen.

Die laatste overweging bepaalt ook de eerste reactie op de markten. Die houden nu steeds meer rekening met een mogelijke renteverhoging in de eerste helft van volgend jaar. De 2-j rente stijgt met 8bpn tot 0.36%. Het pond krijgt een duwtje in de rug. Gisteren testte EUR/GBP nog de weerstand van 0.8610/15. Vandaag bevindt het muntenkoppel (0.8545) zich opnieuw meer in het midden van de heersende handelsband 0.8450/0.8615. De iets meer doortastende toon van de BoE kan het pond opnieuw op weg zetten naar de benedenkant van dat EUR/GBP kanaal. 

Figuur - EUR/GBP: pond krijgt ruggesteun van een iets meer doortastende toon vanuit de BoE 

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.