Fed bouwt QE “binnenkort” af

De markten: kort op de bal

Start rentecyclus nog onzeker

Een formele aankondiging was het niet, maar het komt toch dicht in de buurt: de Fed zei gisteren na afloop van de beleidsvergadering dat ze “binnenkort” zal starten met de afbouw van haar netto-obligatieaankopen. De inflatievoorwaarde daartoe was al langer vervuld. Voor de tewerkstelling is volgens Fed-voorzitter Powell nog één “degelijk – niet per se zeer sterk” arbeidsmarktrapport nodig. Dat betekent, concreet, dat de aftrap op de volgende bijeenkomst (3 november) wordt gegeven. Powell verwacht het afbouwproces ergens midden volgend jaar af te ronden. Dat brengt het gemiddeld tapertempo op $15 miljard per maand. De centrale bank zal de middelen uit vervallen obligaties vanaf de tweede jaarhelft allicht nog geruime tijd herinvesteren maar daarover verschafte Powell gisteren (nog) geen uitleg.

De voorzitter benadrukte nogmaals dat het rentedebat losstaat van het voorgaande. De start van een opwaartse rentecyclus is gebonden aan veel striktere voorwaarden, klinkt het, en alles valt of staat met het verloop van de economie. De Fed blijft in haar nieuwe vooruitzichten wat dat betreft optimistisch met een groei voor dit jaar van 5,9% (-1,1 ppt omwille van delta) en 3,8% (+0,5 ppt) voor 2022. De BBP-groei normaliseert voort in 2023 (2,5%) en 2024 (2%). De inflatievooruitzichten werden nog maar eens opgetrokken en blijven tot in 2024 (2,1%) boven de symmetrische 2%-doelstelling. We weten echter dat de Fed niet (meer) handelt op voorspellingen maar op de realiteit. Dat betekent gelukkig niet dat we helemaal niks weten over de intenties van de centrale bank; er zijn namelijk nog de mediaanrentevoorspellingen van de individuele gouverneurs (dot plot). Die suggereren nog nipt een stabiele rente volgend jaar, gevolgd door drie renteverhogingen in 2023 (één meer dan in juni) en nog eens drie in 2024. Het is een vrij scherpe herpositionering die de markten toch wat verraste, al bleef de reactie uiterst sereen. De Amerikaanse rentecurve vervlakte: het korte eind steeg iets meer dan 2 bpn terwijl de (zeer) lange looptijden bijna 5 bpn afbrokkelden (vooral inflatieverwachtingen). Vooral de prijsbeweging aan het lange eind valt op. Daar weegt de Fed met het opkoopbeleid. Is het een klassieke “buy the rumour (taper), sell the fact”? Of houdt de markt rekening met structurele schade van Covid (“scarring”) op de economie waardoor de neutrale rente eigenlijk lager ligt dan de Fed zelf denkt? Misschien vreest de markt dat de Fed een vergissing begaat met de sneller dan verwachte renteverhogingen? Dit rijmt dan weer niet met de mooie sluiting op Wall Street van ongeveer 1%. De dollar liet het niet aan zijn hart komen. Die had vooral oog voor de rentestijging aan het korte eind: EUR/USD testte de belangrijke steunzone net onder 1,17 maar een breuk volgde niet. Dat stemt ons optimistisch over het verdere verloop van het muntenpaar. De start van de Amerikaanse beleidsnormalisatie is verdisconteerd. Nu verschuift de focus opnieuw richting ECB die tot nu toe de boot vrij formeel afhield. Als belangrijk tussentijds eventrisico zijn er zondag de Duitse verkiezingen waar de socialistische partij met sterke kaarten speelt.

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.