Sterke Britse arbeidsmarktcijfers en hogere inflatie

De markten: kort op de bal

Pond wordt teruggefloten door het risicosentiment

vlagecUK

Met het arbeidsmarkt en de inflatiecijfers kregen we deze week al twee van de drie belangrijkste maandelijkse data voorgeschoteld. Kleinhandelsverkopen volgen op vrijdag. In de periode mei-juli steeg de tewerkstelling met 183k tov februari-april. De werkloosheidsgraad daalde over diezelfde periode van 4.7% tot 4.6%, het laagste peil sinds augustus vorig jaar. Ter info: eind 2019 en dus voor het uitbreken van de Covid-pandemie bedroeg de Britse werkloosheidsgraad 3.8%, wat het laagste niveau sinds 1974 was. De Britse loonstijging bleef over dezelfde periode hoog met 8.3% op jaarbasis. Bovendien suggereren werkloosheidsaanvragen voor de maand augustus dat de gezondheid van de Britse arbeidsmarkt verder verbetert. Werkloosheidsaanvragen daalden immers met 58.6k. Kort samengevat: een sterk rapport, weliswaar kortbij de marktverwachting.

Vandaag was het de beurt aan de inflatiecijfers. De Britse inflatie steeg met 0.7% op maandbasis tot 3.2% op jaarbasis. Ook de onderliggende kerninflatie ging er stevig op vooruit (3.1% j/j). De inflatieversnelling was forser dan de markt en de Bank of England verwachtten. De economische heropening uitte zich in prijsstijgingen in de dienstensector, die uitvergroot werden door basiseffecten.

Het Britse pond probeerde tot tweemaal toe winsten ten opzichte van de euro uit te diepen. Even veel keer werd de queen’s money door risicoaversie op de beurzen teruggefloten. Zelfs de Britse vaccinatiebooster kon de balans niet in het voordeel van GBP doen overhellen. Toch wint de Britse munt (beperkt) aan korte termijn rentesteun. De visie van de Bank of England luidt immers dat renteverhogingen over de beleidshorizon (3j) nodig zijn om (te hoge) inflatie terug te dringen tot de 2% inflatiedoelstelling. Met die communicatiepolitiek verschilt ze duidelijk van de ECB en van de Fed. De markt verdisconteert een eerste Britse renteverhoging (met 15 basispunten tot 0.25%) tegen midden volgend jaar. Zonder het kwakkelende risicosentiment had EUR/GBP de onderkant van zijwaartse kanaal tussen grosso modo 0.8450 en 0.87 kunnen testen. Nu blijft het muntenpaar hangen rond 0.8550. 

EUR/GBP: sterling teruggefloten door risicoaversie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.