Amerikaanse gezinnen bezorgd om inflatie

De markten: kort op de bal

Hoe lang blijven markten nog kalm onder inflatiedreiging? 

vlagecOpening

Sinds 2013 peilt de New York Fed naar consumentenverwachtingen omtrent inflatie, de arbeidsmarkt en financiële gezinssituatie. Gisteren publiceerde ze haar resultaten voor de maand augustus. Amerikaanse gezinnen schatten de verwachte inflatie binnen 1 jaar tijd (5.2%) en binnen 3 jaar tijd (4%) nooit hoger in. Details tonen een breed gedragen (verwachte) prijsstijging: +7.9% voor voeding, +9.2% voor gasprijzen, +10% voor woning gerelateerde kosten, +9.7% voor medische bijstand en +7% voor de onderwijsfactuur. Daartegenover staat wel dat de ondervraagden verwachten dat het gezinsinkomen met zo’n 3% zal stijgen het volgende jaar. Opnieuw is dat het hoogste niveau sinds de start van de peilingen.

De consumentenbevraging zaait op drie manieren extra twijfel over de verhaallijn die Amerikaanse centrale bank (Fed) volgt. Om te beginnen stelt ze het tijdelijk hoge karakter van de prijsstijging in vraag. Daarnaast laat ze er geen twijfel over bestaan dat ook prijscategorieën die niet rechtstreeks beïnvloed zijn door de (gevolgen van de) coronapandemie in de lift zitten. Tenslotte suggereert ze tweederonde-effecten via opwaartse loondruk.

Voorlopig blijft de markt eerder stoïcijns onder de inflatiedreiging. Iets te stoïcijns als je het ons vraagt. We zijn benieuwd of ze de kalmte deze namiddag kan bewaren. Dan zal de Amerikaanse CPI inflatie voor een vierde maand op rij boven 5% uitstijgen (augustuscijfer). De onderliggende kerninflatie wordt opnieuw boven 4% verwacht. In een ver verleden was 5%-inflatie voor de markten het signaal tot verkoopgolven op zowel aandelen- als obligatiemarkten. Op de wisselmarkt is van tel of inflatieverwachtingen of de reële rente (Fed-verwachtingen) het voortouw nemen. Voor de Fed is het een teken om zo snel mogelijk van start te gaan met de afbouw van het ultra-gulle monetaire beleid, ook al ontbreken misschien die laatste percentjes op de arbeidsmarkt. We houden vast aan ons scenario van een aankondiging van de afbouw netto-obligatieaankopen op de beleidsvergadering van volgende week. De maandelijkse $120 miljard aankopen kunnen vanaf het laatste kwartaal geleidelijk tot nul worden gereduceerd tegen midden volgend jaar. 

Amerikaanse inflatieverwachtingen (NY Fed peiling)

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.