Tsjechische inflatie versnelt onverwacht

De markten: kort op de bal

Zenuwen CNB worden verder op de proef gesteld

De Tsjechische centrale bank wierp zich dit jaar op als orthodox voortrekker in de strijd tegen de post-corona inflatie-opstoot. In tegenstelling tot veel andere centrale banken gaat ze er niet per definitie vanuit dat die tijdelijk is. Ze is ook deels een uiting van een krachtig economische herstel. Een blijvend sterke arbeidsmarkt kan deze reflatoire dynamiek op termijn verder ondersteunen. De CNB startte in juni een echte verstrakkingscyclus (beleidsrente van 0.25% tot 0.50%) met een extra verhoging in augustus tot 0.75%. De centrale bank gaf al aan dat ze de rente op elke vergadering dit jaar verder kan verhogen. Sommige gouverneurs lieten zelfs verstaan dat een stap van meer dan 25 basispunten niet uitgesloten is. In deze context, werden vandaag de inflatiecijfers van augustus bekend gemaakt.

Die inflatie steeg in augustus veel sneller dan verwacht, met 0.7% m/m en 4.1% j/j. In juli bedroeg de inflatie nog ‘slechts’ 3.4%. De markt rekende op een veel mildere stijging (3.6%). De details van het rapport tonen dat niet enkel de prijzen van de volatiele componenten zoals voedsel of energie stijgen. Ook de prijzen in verband met huisvesting en van een hele reeks diensten die te maken hebben met de heropening van de economie (horeca, cultuur, vrije tijd) schieten de hoogte in.

De zenuwen bij de CNB worden dus alvast verder op de proef gesteld. De markt heeft zich ondertussen ‘verzoend’ met het idee dat de rente inderdaad op de drie resterende vergaderingen zal worden verhoogd met 25 bpn.(volgende vergadering 30 september). De kans dat het onderweg ‘iets meer’ wordt, stijgt.

De mogelijke gevolgen van de rapport vandaag zijn de Tsjechisch munt niet ontgaan. Die is verzekerd van een stevige portie bijkomende rentesteun. Bovendien heeft de CNB geen probleem met een iets sterkere munt. Die helpt haar immers in haar inflatiekruistocht.

Het vooruitzicht op rentesteun voor de kroon houdt de EUR/CZK combinatie binnen een gestage neerwaartse trend. EUR/CZK testte vanmorgen de cruciale steun nabij 25.27. De kansen op een breuk/versnelling van de CZK-appreciatie nemen hand over hand toe. Vanuit technisch oogpunt ligt bij een breuk de weg open voor een volledige terugkeer naar het pre-coronadieptepunt (top voor de CZK) van 24.76. 

Figuur - EUR/CZK: kroon test belangrijke weerstand na inflatieopstoot

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.