Turkse inflatie houdt centrale bank in houdgreep

De markten: kort op de bal

Niet zo slecht voor de lira?

Turkije vecht al sinds de herfst van vorig jaar tegen een snel aantrekkende inflatie. Vorig jaar probeerde de orthodoxe voorzitter van de Turkse centrale bank (CBRT), Agbal, in zijn kort ‘interregnum’ de bakens te verzetten en de ontsporende inflatie in te dijken met een stevige verstrakking van het monetair beleid. Hij verhoogde de beleidsrente onder zijn voorzitterschap van 10.25% in november 2020 tot 19% in maart 2021. Die orthodoxe aanpak doorstond de toetssteen van alternatieve monetaire analyse van President Erdogan niet. Hij vindt dat een hoge rente de inflatie aanwakkert en vooral de groei onnodig beknot. Voorzitter Agbal betaalde de tol en moest plaats ruimen voor een nieuwe getrouwe van president Erdogan, Kavcioglu . Die kreeg de weinig benijdenswaardige taak om rekening te houden met de verzuchtingen van president Erdogan, maar toch het verlies aan geloofwaardigheid in de markt te beperken en verdere verliezen voor de Turkse lira te voorkomen.

De lira had het in de lente na de machtswissel aan het hoofd van de CBRT nog moeilijk, maar de voorbije maanden blijft de schade beperkt. Voorzitter Kavcioglu probeerde de markt te overtuigen met het ‘engagement’ om de beleidsrente boven de inflatie te houden. Een positieve reële beleidsrente dus. Zijn strategie werkte ‘min of meer’. De hoop was waarschijnlijk dat een lagere inflatie eind dit jaar of begin volgend jaar ruimte laat om de rente te verhogen.

Kavcioglu’s aanpak komt na het inflatiecijfer van augustus onder druk te staan. De algemene inflatie steeg van 18.95% tot 19.25%; boven de beleidsrente dus. De productenprijzen stegen zelfs een oogverblindende 2.77% m/m en 45.52% j/j. Er zitten dus mogelijk nog prijsverhogingen in de pijplijn. Een lichtpuntje: de kerninflatie vertraagde lichtjes van 17.22% tot 16.76%. Een belangrijk deel van de hoge inflatie is immers te wijten aan gestegen voedselprijzen.

Naast de inflatiecijfers van vrijdag maakten de Turkse Schatkist en het ministerie van Financiën dit weekend ook de vooruitzichten bekend voor de volgende drie jaar. De regering gaat uit van een hogere inflatie eind dit jaar (16.2% vs 14.1%). Die kan in 2022 en 2023 wel vertragen tot respectievelijk 9.8% en 8.0%. De groei wordt dit jaar verwacht op 9% om te vertragen tot 5% volgend jaar. Voor 2023/24 wordt 5.0% vooropgesteld.

De lira reageerde vrijdag al bij al zeer gematigd op inflatie-opstoot annex negatieve reële beleidsrente. De verzwakking van de munt later op de dag had zelfs deels te maken met hogere algemene rentes na de Amerikaanse payrolls. De markt redeneert blijkbaar dat de inflatiecijfers van augustus de kansen op een ongewenst snelle monetaire versoepeling beperken. In de veronderstelling dat de Turkse inflatie stilaan zijn top nadert, hoeft de lira niet echt fors verder onder druk te komen omwille van het inflatiethema. Voor de kort termijn marktdynamiek blijft (het debat over) de timing van de eerste CBRT renteverlaging wel een mogelijke stoorzender. De algemene context heeft ook nog zijn rol te spelen. De intraday prijsbeweging vrijdag toont dat de stijging van de rentes in de kernlanden een bijkomende complicatie kunnen zijn voor het CBRT-beleid en dus voor de munt. Vanuit technisch oogpunt is de zone EUR/TRY 9.73/9.55 de eerstvolgende technische referentie (weerstand voor de lira) op de grafieken. Een breuk is waarschijnlijk niet zo evident.   

Figuur - EUR/TRY: lira weerstaat de druk van hogere inflatie, maar…

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.