Amerikaanse payrolls zelfs niet in de buurt van consensus

De markten: kort op de bal

Dollar en Amerikaanse rentes geven uiteenlopend beeld

De Amerikaanse tewerkstelling groeide in augustus met slechts 235000. Analisten waren een pak optimistischer en stelden 733000 voorop. Het cijfer voor de maand juli kreeg een opwaartse herziening naar 1053000 maar dat biedt maar weinig troost. De laatste maanden stonden de vrijetijdsector en horeca garant voor een solide jobgroei. Dat is in augustus even anders. De netto jobgroei bedraagt er: 0. De zakelijke dienstverlening (74000) en onderwijs en gezondheidszorg (35000) nemen deze keer de fakkel over. De teleurstellende lezing is wellicht het gevolg van een combinatie van factoren: de verspreiding van het deltavirus die de VS met een vierde golf opzadelt en aan het vertrouwen knaagt én een blijvende mismatch tussen de gevraagde profielen door ondernemers die wél willen aanwerven en het arbeidsaanbod. Slechte weersomstandigheden wogen ook op het cijfer (-47000). We noteren wel dat een aparte bevraging bij gezinnen suggereert dat de tewerkstelling met 509000 groeide, meer dan het dubbele gemeten met de officiële payrolls. Dat zegt niet veel want de afwijking tussen beide is dikwijls heel groot, maar toch.

Andere elementen van het rapport waren dan weer niet zo slecht. De werkloosheidsgraad brokkelde verder af van 5,4% tot 5,2%, een nieuw post-pandemisch dieptepunt. De participatiegraad stabiliseerde op 61,7%. Dat blijft beneden het niveau van voor de crisis maar beide vergelijken is soms moeilijk omwille van (vervroegde) pensioneringen of thuisblijvers omwille van het gebrek aan opvang of uit schrik om besmet te geraken met het virus. De sterke stijging van de lonen valt ook op: 0,6% m/m (4,3% j/j), ver boven het historische jaargemiddelde van ruwweg 0,3%.

De markten twijfelen: de dollar verzwakt maar de Amerikaanse rentes snellen tot meer dan 5 bpn hoger op het lange eind van de curve. Dit suggereert op zijn minst dat investeerders, ondanks het teleurstellende algemene cijfer, niet verwachten dat de Fed het afbouwproces (tapering) nog veel langer zal uitstellen (september?!). Powell wou nog iets meer progressie in de doelstelling van maximale tewerkstelling. Welnu, 235000 is ook vooruitgang, redeneert men. Het korte eind van de curve blijft min of meer stabiel. Dat segment heeft de sterkste connectie met de Fed-beleidsrente. Markten trekken met andere woorden geen sterke conclusie voor het verwachte rentepad. EUR/USD wandelt verder noordwaarts tot in de hoge 1,18-zone. Eerstvolgende weerstand situeert zich in de buurt van 1,1909 (top eind juli).

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.