EUR/CHF botst op 1.07-niveau

De markten: kort op de bal

Onzichtbare hand van SNB aan het werk?

Twee marktthema’s verklaren de voorbije maanden quasi 90% van de bewegingen gestuurd door de Zwitserse frank: risicoaversie en de evolutie in (reële rentes). Het risicosentiment hoeft weinig betoog. De Japanse yen en de Zwitserse frank blijven de sterren aan het firmament in een negatief beursklimaat of in tijden van hoge volatiliteit. Ze zijn de veilige haven bij uitstek op de wisselmarkt. Wat het algemene renteklimaat betreft kijken we eerst naar de centrale bank. De SNB hanteert een beleidsrente die nog negatiever is dan die van de Europese Centrale Bank (-0.75% vs -0.50%) terwijl de Zwitserse centrale bank nog minder gehaast is voor een terugkeer naar een monetair normaal. De koppig lage Zwitserse inflatie speelt mee een rol. Wanneer de markt anticipeert op Europese beleidsnormalisatie via hogere (minder negatieve) Europese reële rentes, zullen de Zwitserse rentes in veel beperktere mate meebewegen. Het levert de euro op dat ogenblik relatief rentevoordeel op. Hetzelfde argument geldt in de andere richting zoals recent toen de Deltavariant van het Covid-virus de kop op stak en alle beleidsintenties van de ECB fnuikte. EUR/CHF daalde opnieuw richting 1.07, maar de beweging stokt. Daar bieden de andere 10% van de marktbewegingen een mogelijke verklaring. De Zwitserse nationale bank hanteert nog steeds een regime van flexibele wisselkoersinterventies om een ongewenste (maakt de inflatiedoelstelling nog moeilijker) CHF-stijging af te remmen. De voorbije dagen was de onzichtbare hand vermoedelijk aan het werk rond 1.07 door CHF te verkopen en EUR te kopen. Omwille van onze hogere EUR-rente prognoses vermoeden we dat EUR/CHF 1.0650/1.07 een sterke bodem legt onder het muntenpaar. 

EUR/CHF botst op het 1.07-niveau

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.