Europese PMI’s bevestigen groeimomentum

De markten: kort op de bal

Kaapt ECB onverwacht de headlines van de Fed?

Flag EU

Het Europese PMI-verhaal blijft in augustus één van extremen. De bedrijfsvertrouwensindicatoren voor de verwerkende nijverheid (61.5 van 62.8) en de dienstensector (59.7 van 59.8) halen nog steeds met gemak de hitlijst van 20-jaar PMI’s, al vallen beiden marginaal terug. De Europese groeidynamiek in het derde kwartaal blijft dus uiterst gunstig ondanks een oprukkende Deltavariant van het Covid-virus. Hoge vaccinatiegraden betekenen dat Europese burgers en bedrijven de meeste vrijheid kennen sinds de start van de pandemie.  

Details van de PMI’s bevinden zich quasi allemaal nabij recordkoersen. Bedrijven nemen aan een ongezien tempo personeel aan om de productiecapaciteit op te schroeven. Dat is nodig om de productieachterstand weg te werken terwijl de orderboekjes nog steeds vol stromen. Levertijden blijven een probleem gezien de verstoorde internationale productiekettingen. Het dominante en globaal gefinetunede Just-In-Timeprincipe doorstaat de coronatoets niet. De hogere productiekost die daarmee gepaard gaat uitte zich al langer in de cijfers en wordt stilaan volledig verrekend naar de consument. IHS Markit – verantwoordelijk voor de cijfers - hoofdeconoom Williamson vreest dat de ruis op de (Aziatische) productieketen de volgende maanden hardnekkig zal aanhouden terwijl extra inflatoire druk via een loon-prijsspiraal kan komen. Ondervraagde aankoopdirecteuren in de PMI-enquête schatten de toekomst ten slotte nog steeds bijzonder rooskleurig in.  

De Europese rentes en de euro kunnen de PMI’s wel pruimen. Het is ondertussen een tijdje geleden dat markten nog bewogen op Europees nieuws. Als de verwachtingen laag zijn, is er potentieel. Misschien houdt hier en daar iemand al rekening met de ECB-beleidsvergadering van september. Die valt tussen het Jackson Hole symposium en de Fed beleidsvergadering. Geen haan die er tot nu naar kraaide. Nieuwe groei- en inflatieverwachtingen omarmen vermoedelijk de dynamiek die de PMI’s ten toon spreiden. Op die manier kan de ECB misschien onverwacht de headlines van de Fed kapen door zelfs eerst de krijtlijnen van het QE-tijdperk uit de doeken te doen. Zo’n scenario zou de balans in EUR/USD minstens herstellen. De voorbije zomer was het immers eenrichtingsverkeer in het voordeel van de dollar. 

Europese 10j swaprente: stevigere bodem na PMI's?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.