Bank of Japan: de eeuwige terugkeer van hetzelfde

De markten: kort op de bal

Klimaatkrediet  

De Bank of Japan maakte vanmorgen het resultaat bekend van haar reguliere beleidsvergadering. Bij de meeste andere centrale banken is het uitkijken of en wanneer de afbouw van het ultra-soepel beleid kan beginnen. In Japan is zelfs die vraag nog niet aan de orde. Het bereiken van de inflatiedoestelling is en blijft een verre Fata Morgana. De beleidsrente blijft dan ook onveranderd op -0.1%. De doelstelling voor de 10-j overheidsrente blijft op 0.0% via obligatieaankopen in het kader van Yield Curve Control (YCC). De bank blijft ook andere activa kopen. 

Kuroda een Co gaven ook een update van de vooruitzichten. De groei voor dit fiscaal jaar wordt neerwaarts bijgesteld omwille van de nieuwe corona-opstoot (3.8% i.p.v 4.0%). De verwachting voor volgend jaar wordt wel opwaarts bijgesteld (2.7% van 2.4%). Er was ook een naar Japanse normen ‘grote’ opwaartse bijstelling van het inflatievooruitzicht. Voor dit jaar verwacht de BOJ 0.6% inflatie (was 0.1%). Voor volgend jaar en 2023 staat de verwachting op 0.9% en 1.0%. Zoals gezegd: in de verste verte niet in de buurt van de 2%-doelstelling.  

Naast de reguliere monetaire analyse kondigde de BOJ ook een programma aan om klimaatvriendelijke financiering te ondersteunen. Binnen dit kader kunnen banken financiering aan 0% krijgen voor klimaatvriendelijke leningen of investeringen. Banken krijgen in dit kader ook een proportionele ‘vrijstelling’ van de negatieve rente wanneer ze overschotten plaatsen bij de centrale bank. Tenslotte gaat de bank ook groene obligaties in buitenlandse deviezen kopen. Ze zal daarvoor haar bestaande deviezenreserves aanspreken waardoor deze ‘klimaatactie’ niet interfereert met het monetair beleid. Het klimaatprogramma van de BOJ gaat wel minder ver dan sommigen hadden gehoopt. Zo komt er geen echte rentesubsidie (negatieve rente) voor klimaatfinanciering. 

De beleidsbeslissing van de BOJ had opnieuw weinig impact op de markt. De yen wordt nog steeds in de eerste plaats gedreven door algemene internationale marktbewegingen. De combinatie van twijfel over de groei met een dalende lange rente in de VS en Europa ondersteunden de yen recent. Toch is de risk-on/risk-off reactiefunctie iets minder uitgesproken dan in het verleden. De dollar, ook USD/JPY, is beter ondersteund, zeker sinds de Fed-dots aangaven dat de rente in de VS mogelijk sneller kan worden verhoogd. Voor een munt zoals de yen (en bijvoorbeeld ook de Zwitserse frank) is de reële rente in de kernlanden een belangrijke determinant. Die reële rente is op dit ogenblik zeer laag, wat de yen relatief interessant maakt. In dit kader wordt het wel interessant om te zien hoe dit soort munten reageren als een hogere reële rente zou samengaan met een correctie op de beurzen (risk-off). Dat kan voor tegenstrijdige signalen zorgen. Voorlopig is dat nog hypothetisch denken, maar het kan wel een aantal bestaande marktcorrelaties onder druk zetten.  

Figuur - EUR/JPY: yen profiteert lichtjes van groeitwijfel en lage reële rente in kernlanden. 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.