Nieuw-Zeelandse inflatie fors hoger

De markten: kort op de bal

RBNZ-renteverhoging komt korter bij  

Op haar beleidsvergadering eerder deze week zette de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) een stevige stap in de richting van beleidsnormalisatie, of toch minstens een minder riante monetaire ondersteuning. Het aankoopprogramma van overheidsobligaties wordt op 23 juli vrij abrupt stopgezet. Inzake het rentebeleid, gaf de RBNZ  aan dat de combinatie van een sneller dan verwacht economisch herstel en hogere inflatie ruimte laten om de lage rente (beleidsrente 0.25%) op te trekken. De centrale bank gaf geen timing, maar het is ondertussen duidelijk dat de lift-off (veel) vroeger zal plaatsvinden dan de tweede jaarhelft van volgend jaar die de RBNZ in mei nog vooropstelde. 

Het economisch beeld evolueert immers snel. Vanmorgen klokte de inflatie voor het tweede kwartaal af op 1.3% kw/kw en 3.3% j/j. De inflatie treedt daarmee buiten de 1-3% doelzone van de centrale bank en bereikt het hoogste niveau sinds 2011. In het eerste kwartaal bedroeg de inflatie nog maar 1.5%. De markt rekende op een versnelling tot 0.7% kw/kw en 2.7% j/j. Hogere brandstof- en voedselprijzen en een stijging van de prijzen voor nieuwe huizen veroorzaakten de opwaartse verrassing. Vraag is in welke mate de RBNZ deze stijging ziet als uiting van een blijvende of eerder van een tijdelijke opstoot. Zeker de categorieën voedsel en brandstoffen horen misschien eerder in de tweede categorie thuis. Naast een hoger dan verwachte inflatie wees de PMI voor de verwerkende nijverheid (60.7 van 58.6) vanochtend op een verder economisch herstel. 

Het debat of de eerste verhoging er al kan/moet komen op 18 augustus is nu volop losgebarsten. De markt verdisconteert een kans van 85%. De 2j rente veerde verder op tot 1.0% (+ 6 bpn). In lijn met wat er recent op de globale obligatiemarkten gebeurde, reageerde de lange rente nauwelijks (10j 1.75%). De kiwi-dollar zette een stapje hoger maar de beweging wordt nog steeds afgeremd door een algemeen sterke dollar. De hogere inflatie en de grotere gevoeligheid van de RBNZ voor inflatie zijn in principe een steun voor NZD. Dat blijkt onder meer uit de verdere winst van de kiwi dollar tegen zijn Australische buur, maar ook tegen bijvoorbeeld de euro. Op iets langere termijn heeft de Nieuw-Zeelandse munt goede kaarten. Op korte termijn is er al wel wat goed nieuws verdisconteerd. Zo is er ruimte voor ontgoocheling als de RBNZ niet onmiddellijk over de brug komt met een renteverhoging in augustus. 

Figuur - NZD/AUD: kiwi dollar sterkste van de klas ‘down under’. 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.