Polen legt juridische bom onder Europees recht

De markten: kort op de bal

Zloty al een tijd onder druk

Het zogenaamde voorrangbeginsel houdt in dat EU-lidstaten geen wetgeving mogen implementeren die strijdig is met het Europees recht. Polen (en Hongarije) is met Europa al jaren verwikkeld in een pittige discussie over de rechtstaat. De grootste Poolse partij PiS is al even bezig met een ommezwaai van het juridisch bestel met maatregelen waarbij de haren van Europa recht gaan staan. Een van die beslissingen betrof de oprichting van een disciplinaire kamer, bestaande uit (regeringsgezinde) leden gekozen door het Poolse parlement, die Poolse rechters tot de orde roept als ze zich bijvoorbeeld politiek uitlaten (lees: zich kritisch uiten over PiS) of de “onafhankelijkheid” van het juridisch systeem in twijfel trekken. De gevolgen voor de gesommeerde rechters variëren van boete tot ontslag. Dat schoot bij Europa in het verkeerde keelgat omdat de regering op die manier wel erg veel controle verwerft over de rechterlijke macht. En dat is strijdig met de zogenaamde “rule of law”. Het verplichtte Polen vorig jaar al en dinsdag nogmaals om de bewuste kamer op te schorten.

Het Pools grondwettelijk hof oordeelde gisteren dat die eis ongegrond en in strijd met de Poolse grondwet is. In principe legt het dus het voorrangsbeginsel naast zich neer en dat wordt beschouwd als een grove schending. Het ondermijnt de Europese legitimiteit en brengt andere lidstaten mogelijk op gelijkaardige ideeën. Een kordaat Europees optreden zal nodig zijn om de geloofwaardigheid intact te houden. In een tegenantwoord, oordeelde het Europees Hof van Justitie zopas weinig verrassend dat de disciplinaire kamer in strijd is met de Europese wetgeving. De kous is daarmee niet af. Europa beschikt over procedures die Polen kunnen afsnijden van de miljarden aan steun die het van de EU ontvangt. Het gaat dan niet alleen om de “reguliere” (jaarlijkse) middelen maar ook om fondsen uit het Europees herstelfonds. Dat is echter een lang proces zodat er op korte termijn niet meteen iets verandert. Toch zijn de recente ontwikkelingen geenszins positief voor (het imago van) Polen en de zloty. Behalve economische onzekerheid moeten investeerders almaar meer rekening houden met juridische beslommeringen. Het is waarschijnlijk een van de redenen voor de zwakke prestatie van de Poolse munt de afgelopen dagen en weken. De algemeen fragiele risicocontext helpt uiteraard ook niet. EUR/PLN handelt vandaag in de buurt van 4,57. Begin juni was dat nog 4,45.

EUR/PLN

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.